Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Hội nghị triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2016

Sáng ngày 28/6/2016, Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 với sự tham gia của 69 đảng viên thuộc Đảng bộ, đ/c Nguyễn Viễn – Bí thư Đảng bộ Sở chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu bật được những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ Sở TN&MT về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác của lĩnh vực ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở và theo đúng quy định của Đảng ủy cấp trên; đồng thời báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới.

IMG20160628073630

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu của BCH Công đoàn, Chi đoàn, Đảng viên các Chi bộ trực thuộc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, công tác triển khai hoạt động của các đoàn thể.

Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Viễn yêu cầu các Chi bộ, các phòng, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016, trong đó chú trọng: tăng cường nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo; nâng cao vai trò giám sát quần chúng của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, các chế độ chính sách, nâng lương... phải kịp thời, rõ ràng, minh bạch; đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực thực hiện dự án hồ sơ địa chính, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình định giá đất; Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch đề ra./.

Ngọc Ánh

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2016

Ngày 30/5/2016 UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

IMG 1475thuong ky

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình sản xuất công nghiệp có những dấu hiệu khả quan, chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ tăng so cùng kỳ, một số sản phẩm chủ lực tăng trưởng khá. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dần đi vào ổn định. Giá cả thị trường ổn định. Thu ngân sách tăng cao so cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tai nạn giao thông giảm... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn: do ảnh hưởng của thời tiết bất thường nên năng suất và sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong vụ Hè Thu 2016, theo dự báo tình hình khô hạn, có thể thiếu nước nên đòi hỏi phải áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn và nhiễm mặn nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu. Sản xuất công nghiệp chỉ tăng ở một số nhóm ngành chủ yếu như sản xuất ô tô, sản phẩm từ khoáng phi kim; dày gia,... các nhóm ngành sản xuất khác tốc độ tăng trưởng chậm so với cùng kỳ như: sản xuất chế biến thực phẩm, sản phẩm điện tử.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận những nội dung liên quan tới Sở TN&MT như: Liên hệ với Cục Thuế tỉnh để xử lý một số doanh nghiệp đã hết hạn thời gian sử dụng đất, một số doanh nghiệp có văn phòng ở Đà Nẵng nhưng chỉ có dự án tại Quảng Nam; Phối hợp với cơ Thuế chống thất thu, trong đó có đất đai, khoáng sản, môi trường. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 và kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX.

Thạch Thảo

Triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Xác định vai trò vị trí của việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sáng ngày 17/5/2016 UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về cải cách hành chính, công bố chỉ số cải cách hành chính và bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI. Đến dự có đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hinh 1

Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề ra mục tiêu có tính đột phá: đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp năng động, trách nhiệm phục vụ nhân dân…; Nghị quyết có 07 nhóm mục tiêu cụ thể, 09 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đạt các mục tiêu của Nghị quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong những đơn vị được triển khai thí điểm người dân đánh giá công chức tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả (qua tương tác với màn hình cảm ứng), đồng thời tổ chức đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, của công chức và viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua điều tra xã hội học.

Hội nghị đã công bố chỉ số cải cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, Ngành. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng số điểm là 76,15; xếp vị thứ 7/22 đơn vị.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian đến như sau: cần tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam bằng các hành động cụ thể; tuân thủ các danh mục hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính đã công bố, không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác; nghiên cứu cơ chế giám sát thủ trưởng, nâng cao trách nhiệm giám sát của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi thực hiện giải quyết các TTHC, thực hiện luân chuyển các bộ, kể cả thủ trưởng đơn vị khi vi phạm các quy định về cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, tiếp thu các giải pháp đề xuất của đại biểu tham dự Hội nghị để phục vụ cho cải cách hành chính của tỉnh.

Tào Quý Tâm

Kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/5/2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam do ông Trương Thạnh - Trưởng phòng Tổ chức – biên chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT Quảng Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở và 05 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm CNTT TN&MT, Trung tâm Quan trắc và PTMT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.

IMG20160516154507

Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã nghe Sở TN&MT báo cáo tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp và đề xuất một số ý kiến. Qua đó Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đã phát biểu một số ý kiến như: Nghị định 108/2014/NĐ-CP về nghỉ hưu trước tuổi; Đề án vị trí việc làm; Tổ chức bộ máy - biên chế viên chức; Cổ phần hóa đơn vị....

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác kết luận một số vấn đề sau: Tiếp tục xây dựng kế hoạch biên chế công chức – viên chức 2017; Đến 2021 phải tinh giảm 10% biên chế theo lộ trình; Khẩn trương trình Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh huyện, thị xã, thành phố; Xây dựng văn bản thành lập các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và việc mở tài khoản của các chi nhánh huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xem xét lại việc mở tài khoản tại các Chi nhánh VPĐK huyện, thị xã, thành phố; Về bổ sung biên chế, các đơn vị tự điều chỉnh biên chế hiện có để bổ nhiệm và bố trí cán bộ hợp lý; Kéo dài lộ trình sắp xếp, kiện toàn các đơn vị cổ phần hóa theo Quyết định 22 của UBND tỉnh, sau khi có quyết định phê duyệt tự chủ 100% thì sẽ thực hiện.

Thạch Thảo

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5.2016

chinh-sach-thueQuy định các lĩnh vực được ưu tiên dùng vốn ODA; về chi tiền lương cho cán bộ, công chức; số hóa tất cả các quyết định xử phạt hành chính; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài; quy định mới về phí môi trường... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5.2016.

       

 

6 lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA

Theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16.3.2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, có 6 lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Cụ thể, gồm lĩnh vực hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường thể chế quản lý nhà nước. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng.

Nghị định 16/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 2.5 và thay thế Nghị định 38/2013/NĐ-CP .

Quy định mới về chi tiền lương cho cán bộ, công chức

Theo Quyết định 15/2016 của Thủ tướng về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018, mức chi tiền lương sẽ bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. 

Trong đó bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25.5 và được áp dụng cho ngân sách các năm 2016 - 2018.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19.2.2016 (có hiệu lực từ ngày 1.5) quy định mức phí đối với khai thác khoáng sản như sau:

Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô: 100 nghìn đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3.

Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành): 35 đồng/m3.

Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác theo Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí đối với loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này.

Các trường hợp tạm giữ theo thủ tục hành chính

Nghị định số 17/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất có hiệu lực từ ngày 2.5.

Theo đó, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong các trường hợp: khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi: gây rối trật tự công cộng; gây thương tích cho người khác. Khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong các trường hợp sau mà người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Số hóa việc xử phạt hành chính

Theo Nghị định 20/2016 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia ngoài phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật sẽ cập nhật các thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm các thông tin: người bị xử phạt; số, ngày tháng năm ban hành quyết định xử phạt; hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, mức phạt; biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có); cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, chức danh của người ra quyết định xử phạt.

Nghị định này hiệu lực từ ngày 15.5.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg quy định chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1.5.

Điều kiện để được miễn thuế đối với chuyên gia nước ngoài là: có quốc tịch nước ngoài; có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

(Theo baoquangnam)

Giải bóng đá mini 05 người Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 thành công tốt đẹp

Triển khai Kế hoạch số 147/CĐ-STNMT ngày 14/4/2016 của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức giải bóng đá mini 05 người năm 2016 chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2016) và Quốc tế Lao động 1/5. Đây là giải phong trào thể thao hằng năm nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường tính liên kết, phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể tại cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.

IMG 4493

IMG 4504

IMG 4506

IMG 4510

Chiều ngày 28/4/2016, sau 03 ngày tranh tài giữa 04 đội bóng thuộc khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã thành công tốt đẹp. Đến dự tổng kết và trao giải có Đ/c Nguyễn Viễn Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Đ/c trong Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đại biểu và toàn thể 04 đội bóng. Kết quả trao giải như sau:

- Giải nhất thuộc về Đội bóng Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam.

- Đối liên quân Khối Văn phòng Sở + Chi cục BVMT + Chi cục Quản lý đất đai + Chi cục Biển và Hải đảo + Trung tâm CNTT TN&MT + Dự án BCC - giải Nhì.

- Đội bóng Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam - giải Ba.

- Giải Phong cách trao cho Đội bóng liên quân: Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường + Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.

- Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về 03 cầu thủ Đinh Xuân Trường, Nguyễn Lương Tú và Bùi Võ Hà đều ghi được 04 bàn qua 03 trận đấu.

Phát biểu tổng kết giải, thay mặt Ban giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Đ/c Trần Thanh Hà trân trọng cám ơn sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công chức - viên chức - người lao động tham gia đầy đủ và ủng hộ tinh thần các cầu thủ tham gia thi đấu đạt kết quả. Biểu dương Ban tổ chức đã triển khai và hoàn thành kế hoạch đề ra, các đội bóng, các cầu thủ đều khỏe, bành an. Chân thành cám ơn Tổ Trọng tài điều hành giải suôn sẻ và khán giả hâm mộ, cổ vũ góp phần giải đấu thành công. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, tập trung, công việc chuyên môn, khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự chia sẻ của tất cả đội bóng. Qua tổ chức giải lần này, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, BCH Công Đoàn và Đoàn Thanh niên của Sở sẽ tiếp tục tuyển chọn các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ vào đội hình bóng đá của Sở chuẩn bị thi đấu giải Công đoàn viên chức Tỉnh. Buổi tổng kết diễn ra vui vẻ, phấn khởi, đầy niềm vui thành công tốt đẹp.

Quang Thanh

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành

Ngày 06/4/2016, Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với Lãnh đạo huyện Núi Thành nhằm triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXI. Tham dự  buổi làm việc, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang -Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Việt Cương - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cùng Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh. Về phía huyện Núi Thành có các đồng chí: Nguyễn Tri Ấn- Bí thư huyện ủy; Nguyễn Văn Mau- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng Lãnh đạo các Phòng ban của huyện.

anh1

Trong năm 2015, kinh tế của huyện Núi Thành phát triển với tốc độ tăng trường khá. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt 41.911 tỷ đồng, đạt 120,35% so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng phát triển, đội ngũ cán bộ được củng cố tăng cường. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, huyện Núi Thành cũng gặp nhiều trở ngại, hạn chế đối với sự phát triển như vướng mắc về công tác qui hoạch, về kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, về tổ chức bộ máy và cán bộ...

Kết thúc buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Núi Thành. Bên cạnh lợi thế, tiềm năng so với các huyện khác như  có Khu Kinh tế mở, sân bay Chu Lai, Hậu cần Cảng... Núi Thành cần chủ động, phối hợp với các cơ  quan ban ngành của tỉnh để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian đến./.

Hoàng Yến

Trang 10 trong tổng số 54