Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Tổng kết phong trào thi đua khối kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam năm 2017

Sáng ngày 24/01/2018, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của 10 đơn vị thuộc Khối.

b56ae173e5bd0ae353ac - Copy
Trong năm 2017, phong trào thi đua – khen thưởng của Khối đã được duy trì và phát triển, có tác động tích cực đến tập thể, cá nhân CB-CC-VC và người lao động của từng đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Các đơn vị trong Khối đã tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng CB-CC-VC và người lao động; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng tại từng đơn vị dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng phát hiện những nhân tố điển hình để khen thưởng, nhân rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương; ... Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Thi đua khen thưởng của Khối trong năm 2018 và những năm tiếp theo đổi mới và phát triển hơn.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình bầu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho Sở Tài nguyên và Môi trường; trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Giao thông Vận tải, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị: Sở Công thương và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam. Hội nghị cũng đã bầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm Khối trưởng, Sở Công thương làm Khối phó để điều hành hoạt động của Khối trong năm 2018./.

Hồng Sơn

Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 18/01/2018, tại Hội trường Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Quảng Nam, Ban chấp hành Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có các Đ/c đại diện Lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Lao động thương binh & xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các Đ/c trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 3, các Đ/c là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các huyện, thị, thành Hội. Các Phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin. Đ/c Nguyễn Anh Cả - Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Quảng Nam tặng cờ cho 2 đơn vị  dẫn đầu cụm Miền Núi và Đồng Bằng
Hội nghị đã thống nhất đánh giá tình hình hoạt động Hội năm 2017 đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm của BCH tỉnh Hội đề ra. Trong đó công tác tổ chức chính sách luôn giữ ổn định và phát triển. Số Hội viên trong năm đã phát triển mới được 729 Hội viên, nâng tổng số Hội viên đến nay là 11.255. Công tác chính sách đảm bảo, số người hoạt động kháng chiến trong vùng nhiễm CĐHH được giám định y khoa nhưng tỷ lệ đạt thấp. Công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều huyện, thành Hội đã cố gắng làm tốt công tác viết tin, bài cho báo, đài, tạp chí da cam. 100% Huyện, thị, thành Hội hưởng ứng tích cực cuộc vận động lấy chứ ký ủng hộ vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ của Bà Trần Tố Nga. Hoạt động gặp mặt, tọa đàm, tặng quà nhân kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam cho các nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh đã động viên tinh thần cho họ vươn lên trong cuộc sống.
Công tác vận động nguồn lực đạt nhiều kết quả tốt, tổng số tiền vận động được trong năm là 9.432.954.363 đồng, trong đó Tỉnh Hội đạt và vượt 160% kế hoạch năm, 15/18 huyện, thị, thành Hội vượt kế hoạch.
Trong năm đã chi giúp đỡ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin trên địa bàn tỉnh với số tiền là 9.409.736.073 đồng, gồm: Chi tặng quà tết, 10/8, chi hỗ trợ sản xuất, làm nhà, sửa nhà, trợ cấp học bổng, khám chữa bệnh..v.v...
Hoạt động đối ngoại trong năm đạt kết quả, đặc biệt Hội "Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam" đến thăm, giao lưu, tặng quà cho nạn nhân ở Trung tâm và 3 huyện, thành Hội: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành với tổng số tiền là 12.000 USD.
Công tác kiểm tra giám sát năm 2017 đạt kế hoạch đề ra, công tác kế toán, văn phòng ngày càng nâng cao chất lượng đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Thường trực và Ban chấp hành.
Để ghi nhận thành tích năm 2017 TW Hội đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Tỉnh Hội Quảng Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Huyện Hội Tiên Phước và Thành Hội Hội An, UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho Huyện Hội Núi Thành, Phước Sơn, Tỉnh Hội tặng giấy khen cho 9 đơn vị xếp loại A ở 2 cụm Đồng bằng và Miền núi.
Để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2018. tại kỳ họp BCH lần thứ 8 thống nhất ra Nghị quyết tập trung phấn đấu thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trong tâm năm 2018 và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với 4 nội dung của Chủ tịch Tỉnh Hội phát động để lập thành tích chào mừng Đại hội hội nạn nhân các cấp tiến tới đại hội đại biểu Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam lần thứ 4 nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nguyễn Anh Cả

Học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/12/2017, tại Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở cùng Lãnh đạoVăn phòng Sở, Chi cục QLĐĐ, Chi cục BVMT, phòng Khoáng sản, Văn phòng ĐKĐĐ, TT PTQĐ, TT KTTN&MT đã có buổi làm việc với Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồngtrao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tổ chức cán bộ trên địa bàn tỉnh... Tiếp và làm việc với Đoàn về phía Sở TN&MT Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Trãi - PGĐ Sở và Lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở.

WP 20171230 007 - Copy
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn hai Sở đã trao đổi, thảo luận một số nội dung trọng tâm: (1) Về công tác tổ chức-cán bộ, thực hiện Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, Sở TN&MT Lâm Đồng được bố trí 54 chỉ tiêu công chức, phân bổ cho 07 phòng, 01 Chi cục Bảo vệ môi trường; Sở có 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Phát triển quỹ đất vẫn trực thuộc cấp huyện, không thực hiện một cấp); (2) Quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cũng như còn nhiều quan điểm trái chiều giữa các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, như: Việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với Tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; Việc xử lý chênh lệch về giá trị trong trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền sử dụng đất tại khu tái định cư; Thủ tục thực hiện Kế hoạch thu hồi đất và Thông báo thu hồi đất,...(3) Về công tác môi trường, việc tham mưu hướng dẫn lập hồ sơ môi trường đối với các đối tượng đã đi vào hoạt động sau ngày 01/4/2015 và đối tượng đã và đang triển khai thi công xây dựng nhưng không có hồ sơ môi trường được phê duyệt; Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các Dự án khai thác khoáng sản...
Qua trao đổi các nội dung công tác, đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, nhận thấy: Có những nét tương đồng về vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện công tác của Ngành, trong đó về công tác tổ chức cán bộ có gọn hơn, tương đối phù hợp chỉ tiêu công chức được giao; về đất đai đã chia sẻ nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai, thảo luận cách nhìn nhận, đề xuất hướng giải quyết để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trong thời gian tới; đối với công tác môi trường đa số những vướng mắc của Quảng Nam cũng là vướng mắc của Lâm Đồng nhưng chưa được Bộ TN&MT cho ý kiến; theo đó Lãnh đạo hai Sở nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, nhất là các văn bản liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản, đồng thời cùng có tiếng nói chung về đề nghị, góp ý các nội dung sửa đổi các Luật, Nghị quyết... để thực hiện tốt trọng trách tham mưu về các lĩnh vực ngành trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước tháo gỡ tồn tại, vướng mắc đang diễn ra tại địa phương...
Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở thay mặt Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng.
Ngoài ra Đoàn công tác còn kết hợp tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Đà Lạt; đến thăm, dâng hương và tham quan Nhà tù Phú Quốc, viếng Đền thờ Nguyễn Trung Trực tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; thăm và tặng quà lưu niệm Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận ./.

Văn Anh

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Ngày 18/01/2018, tại UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025. Tham dự lễ ký kết có ông Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

hinh anh - Copy
Mục tiêu của Chương trình là tăng cường phối hợp hoạt động giữa hai bên trong chỉ đạo điều hành các hoạt động KH&CN nhằm làm cho hoạt động KH&CN ngày càng phục vụ thiết thực hiệu quả đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình phối hợp gồm 05 nội dung, trong đó lĩnh vực TN&MT có 02 nội dung liên quan đến môi trường nông thôn và đa dạng sinh học:
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường nông thôn. Xây dựng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để giải quyết các vấn đề về môi trường trong chăn nuôi, xử lý rác thải sinh hoạt một cách hiệu quả.
- Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên. Tập trung xây dựng dữ liệu về đa dạng sinh học các hệ sinh thái đặc hữu vùng ven biển nhằm đề ra giải pháp quy hoạch, bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, góp phần phục vụ du lịch, phát triển kinh tế.
Để thực hiện tốt mục tiêu và các nội dung của Chương trình phối hợp, hai bên đã thống nhất danh mục 15 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2025.

Quý Tâm

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự năm 2018

Sáng ngày 16/01/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2018. Đ/c Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chính trị viên BCHQS Sở dự và chủ trì Hội nghị, cùng dự có đ/c Đại tá Nguyễn Văn Bình – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Ban Dân quân tự vệ - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Chi đoàn thanh niên Sở, Ban chỉ huy và 31 chiến sỹ tự vệ Sở.

20180116 081757 - CopyBáo cáo tổng kết công tác quốc phòng – quân sự năm 2017 của Ban Chỉ huy quân sự Sở TN&MT đã nêu rõ: trong năm 2017, BCH Quân sự Sở đã thực hiện tốt các phòng trào thi đua quyết thắng, các nhiệm vụ cấp trên giao, triển khai thực hiện những mệnh lệnh chỉ đạo đảm bảo thời gian và yêu cầu, được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao, biểu dương một số mặt công tác. Tại Hội nghị đã nghe triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Sở về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2018, Phát động thi đua trong lực lượng tự vệ năm 2018; ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, ý kiến thảo luận của lực lượng tự vệ Sở, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Trần Thanh Hà đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017 và nhấn mạnh năm 2018 Ban Chỉ huy quân sự Sở cần phải phấn đấu hơn nữa, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới./.

Hồng Sơn

Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động trung tâm HCC và XTĐT

Ngày 11/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, đến dự có đ/c Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và cán bộ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm HCC. Đến nay đã có 1.310 TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm HCC và XTĐT, tổng thời gian cắt giảm giải quyết hồ sơ là 27,34%, đã tiếp nhận và giải quyết 51.332 hồ sơ. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 128 TTHC trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường 90 TTHC, cục Thuế 33 TTHC, Bảo hiểm XH 05 TTHC).

h1 - Copy
Qua ý kiến phát biểu của các ngành, cán bộ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm HCC, đ/c Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo: từ ngày Trung tâm HCC và XTĐ đi vào hoạt động mô hình hành chính công đã khẳng định được hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, tăng hiệu quả làm việc, giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Để tiếp tục phát huy và hạn chế các khó khăn vướng mắc, đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu cơ quan về cải cách hành chính; hoàn thiện các lỗi của phần mềm dịch vụ công; thực hiện nhắn tin công khai xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn; tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; áp dụng chữ ký điện tử và hóa đơn điện tử; thực hiện quy trình 04 bước theo kế hoạch của UBND tỉnh, thành lập tổ giúp việc cùng với các Sở, ban, ngành rà soát các TTHC có thể thực hiện quy trình 04 bước đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch.

Qúy Tâm 

HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 01/2018

Ngày 10/01/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Võ Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cùng với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018. Trong ngày, đã tiếp 07 lượt với tổng số 10 người.

ảnh TCD ĐK 10-01-2018 - CopyNội dung tiếp công dân gồm các vấn đề sau: 03 hộ dân tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh: hộ ông Võ Thắng kiến nghị về việc giải quyết bố trí thêm cho gia đình Ông 01 lô đất tái định cư, hộ ông Võ Tấn Vinh kiến nghị giải quyết tính hệ số trượt giá để bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác cho gia đình Ông, hộ bà Đỗ Thị Đông kiến nghị giải quyết tính hỗ trợ 01 nhân khẩu phát sinh cho gia đình Bà; ông Nguyễn Long trú tại huyện Phú Ninh, kiến nghị xem xét giải quyết liên quan đến việc cướp lô hàng xái quặng của Ông; ông Ung Nho Minh, trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ kiến nghị xem xét giải quyết việc UBND phường An Phú không thi công tuyến đường theo quy hoạch mà tự điều chỉnh cho thi công tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đi thôn Xuân Quý xã Tam Thăng sát tường nhà Ông gây sụt lún móng, nứt tường nhà Ông; bà Nguyễn Chín (con gái của bà Nguyễn Thị Nỗi) xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, khiếu nại UBND huyện Duy Xuyên bồi thường thiệt hại cho gia đình Bà không đúng quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Chữ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên đề nghị bố trí cho gia đình Bà 04 lô đất tái định cư; bà Hồ Thị Nhiên trú tại xã Phước Đức, bà Hồ Thị Diễm trú tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn (sinh viên theo học chính sách cử tuyển) kiến nghị các cấp có thẩm quyền bố trí công việc phù hợp với trình độ, chuyên môn và được hưởng lương theo đúng bằng cấp đã học; Bà Lê Thị Hảo trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh kiến nghị xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của chồng Bà.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, ý kiến trình bày của các cơ quan chuyên môn có liên quan của Tỉnh, ông Võ Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: Việc kiến nghị của Ông Võ Thắng, ông Võ Tấn Vinh, bà Đỗ Thị Đông trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Phú Ninh kiểm tra, rà soát và có văn bản trả lời cho các hộ dân; nội dung của ông Long, huyện Phú Ninh, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc Công An huyện Phú Ninh xem xét giải quyết đối với trường hợp của ông Long; nội dung kiến nghị của ông Ung Nho Minh, HĐND tỉnh sẽ có văn bản gửi UBND TP Tam Kỳ xem xét giải quyết; nội dung của bà Nguyễn Chín và bà Nguyễn Thị Chữ, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Duy Xuyên xem xét giải quyết khiếu nại của bà Chín và bà Chữ theo quy định của pháp luật; nội dung của bà Hồ Thị Nhiên và bà Hồ Thị Diễm trú tại huyện Phước Sơn, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến và hoàn thiện báo cáo trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét; nội dung của Bà Lê Thị Hảo trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh đã được cơ quan chức năng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu Bà không thống nhất thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định.

Nguyễn Thị Thiết

Trang 10 trong tổng số 62