Bạn đang ở: Tin tức

Nước, KTTV -- Biển và hải đảo

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865)

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1537/QĐ-TTg). Dự và chủ trì cuộc họp có đ/c Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, TN&MT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài KTTV tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các nhà máy thủy điện trên lưu vực VG-TB: A Vương, Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4.
Tại cuộc họp Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh báo cáo những nội dung thay đổi của Quy trình 1865 so với Quy trình 1537, cụ thể: Vận hành trong mùa cạn có sự phân chia cấp lưu lượng và quy định thời gian bắt đầu vận hành, kết thúc, lưu lượng trung bình ngày xả về hạ du, quy định căn cứ theo giới hạn mực nước ứng với thời gian 10 ngày để điều tiết vận hành lưu lượng xả; quy định các thời kỳ của mùa cạn; Quy trình vận hành, điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ; bổ sung thêm các hồ, đập và nhà máy nước Cầu Đỏ vào Quy trình (theo Quy trình 1865 hiện có 19 hồ chứa thủy điện tham gia vào Quy trình); Quy trình cũng có sự thay đổi về quy định trách nhiệm, thẩm quyền quyết định vận hành các hồ trong mùa cạn và mùa lũ đối với Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng; Quy định trách nhiệm, tổ chức vận hành các hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo của các đơn vị liên quan; điều chỉnh những vấn đề còn thiếu và bất cập của Quy trình 1537 . . .
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các chủ hồ chứa thủy điện, đại diện các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung sau:
- Việc ban hành Quy trình 1865 thay thế Quy trình 1537, mặc dù vẫn còn những điểm chưa phù hợp với thực tế, tuy nhiên đề nghị các chủ hồ phải nghiêm túc tuân thủ chấp hành.
- Đề nghị Văn phòng BCH PCTT&TKCN: Xây dựng bảng so sánh giữa Quy trình 1865 và Quy trình 1537 và đưa ra các giải pháp ứng phó cụ thể gửi cho các địa phương theo dõi, chỉ đạo; Đánh giá, phân tích những điểm bất cập của Quy trình 1865 đề xuất hướng xử lý, để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có hướng chỉ đạo cụ thể.
- Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Công Thương làm việc với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp cung cấp thông tin khi Trung tâm huy động các nhà máy vận hành.
- Sở TN&MT phối hợp với các địa phương tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông; theo dõi việc vận hành Quy trình 1865 của các chủ hồ chứa thủy điện.

- Các chủ hồ chứa có quan hệ với hạ du sớm ban hành quy chế phối hợp với nhau thay thế quy chế cũ; xây dựng quy chế phối hợp giữa các chủ hồ chứa với Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh, cấp huyện; các chủ hồ sớm hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị quan trắc theo quy định của Thông tư 47.
- Đài KTTV tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để sớm nâng cấp trạm thủy văn Hội Khách; cung cấp số liệu mực nước thực đo ngày trước cho thủy điện Đak Mi 4 phục vụ công tác vận hành./.

Trần Ngọc Văn

Đại hội Chi bộ Khoáng sản - Nước nhiệm kỳ 2020-2022:Tăng cường công tác quản lý tài nguyên

Ngày 10/3/2020, Chi bộ Khoáng sản - Nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2022). Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở và 10 đảng viên của Chi bộ.
Đại hội đã nghe Báo cáo Chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022
Nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra như: Kết nạp được 02 đảng viên mới (đạt 200%); 04 đảng viên đã hoàn thành lớp Trung cấp chính trị (đạt 400%); 03 đảng viên hoàn thành chương trình Cao học; 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm 2017, 2018 và 2019; 100% đảng viên học tập đầy đủ và chấp hành tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ và hạnh phúc; đạt chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu". . .

IMG 1583894472093 1583894588211
Phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 "Tăng cường công tác quản lý tài nguyên; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết TTHC trên môi trường mạng; 100% TTHC giải quyết trực tuyến, đúng thời hạn 98%; Thực hiện quy trình ISO 9001:2015; Tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng . . .:
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đ/c Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ; Đồng thời, đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ tới phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2020 và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022./.

Nguyễn Hướng

Tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngày 05/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2019 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Thành phần tham dự gồm: Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam và Đồng chí Hồ Kỳ Minh - PCT UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì; Các thành viên Ban Điều phối của hai địa phương, các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, quản lý vùng bờ; Các Công ty Cổ phần Thủy điện; Báo, đài của hai địa phương. Ngoài ra, còn có đại diện các đại biểu đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổ chức IUCN.

image001 - Copy myHội thảo đã bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên lưu vực. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, hai địa phương vừa trải qua năm 2019 với nhiều khó khăn, thách thức để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu. Tình hình thủy văn trên lưu vực trong năm 2019 diễn biết rất phức tạp, mực nước trung bình tháng hầu hết đều ở mức thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm. Xâm nhập mặn sâu vào hạ lưu các sông với độ mặn rất cao. Đặc biệt trong mùa mưa lũ gần như không xuất hiện lũ, chỉ có một đợt lũ nhỏ vào tháng 10. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ, nhiều khả năng, nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn sẽ diễn ra phức tạp hơn trong năm 2020. Đại diện Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cam kết phối hợp chặt chẽ với 02 địa phương để đảm bảo việc sử dụng nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện trên lưu vực tối ưu nhất, hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình thủy văn hiện tại và đặc điểm tiêu thụ điện; có tính đến các tình huống mùa lũ năm 2020 về muộn hoặc không có lũ. Để ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã được cảnh báo sớm, ngay từ trước Tết Nguyên đán, 02 địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lấy nước chủ động, giảm phụ thuộc vào việc xả nước của hồ thủy điện (nạo vét cửa lấy nước các trạm bơm, cống, kênh mương, lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến,...); chủ động tích trữ nước trong các hồ, để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán, xâm nhập mặn; đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt.
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn. Vì vậy, các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ dân sinh và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phải được đặc biệt quan tâm cả về chất và lượng. Trong thời gian đến, các hoạt động phối hợp giữa 02 địa phương trong việc bảo vệ chất lượng các nguồn nước sông, đặc biệt là các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cần phải được tăng cường.

Hồng My

Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam

Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Xây dựng các Thông tư quy định kỹ thuật liên quan tới quy hoạch tổng hợp lưu lực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Chiều 4/2, chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo các Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan tới lập quy quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch và chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, chỉ rõ các vấn đề cần điều chỉnh để đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước mặt, chất lượng nước; khai thác sử dụng nước các hồ thủy điện; sử dụng nước cho nông nghiệp; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề bất cập, phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

thu-truong-1-of-11

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ soạn thảo Thông tư và đại diện lãnh đạo các Vụ tổng hợp liên quan trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cho biết, theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm được giao chủ trì xây dựng 02 Thông tư: Thông tư Quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh dự kiến sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 3/2020; Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 8/2020. Đến nay, Bộ đã ban hành Quyết định thành lập 02 Tổ soạn thảo Thông tư; hoàn thành dự thảo Thông tư lần 1 và lần 2.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Thông tư quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; đối tượng áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập nhiệm này. Đặc biệt, việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh phải đảm bảo các nguyên tắc về phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Các quy định về việc lập quy hoạch sẽ bao gồm cả phân tích đánh giá hiện trạng lưu vực sông; phân tích dự báo xu thế biến động tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng nước; xây dựng nội dung, giải pháp nguồn lực thực hiện và các sản phẩm của Quy hoạch.

toan-canh-1-of-11

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. "Đây là cơ sở trong việc điều hòa, phân bổ nguồn nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các ngành trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, bảo vệ an ninh nguồn nước phục vụ phát triển bền vững đất nước. Vì vậy việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh cần phải đảm bảo các mục tiêu bảo vệ an ninh nguồn nước; bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy - là vấn đề căn cốt trong quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường." - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng các nội dung của quy hoạch cần bám sát, tuân thủ theo Luật Tài nguyên nước 2012, các luật và văn bản liên quan.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các quy định về quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước cần phải điều chỉnh, cập nhật, sửa đổi và bổ sung trong 5 năm gần đây. Chỉ rõ vấn đề nào cần điều chỉnh có thể đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước sạch, nước mặt; xung đột lợi ích giữa các mục đích sử dụng tài nguyên nước khác nhau như khai thác sử dụng nước của các hồ thủy điện, sử dụng nước phục vụ nông nghiệp...; vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa các ngành và các khu vực; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các nội dung, gửi thành viên Tổ soạn thảo góp ý hoàn thiện dự thảo để trình Bộ theo quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

nguồn: monre.gov.vn

Hội thảo Chương trình quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược bảo vệ vùng bờ biển Đông Á; ngày 03/01/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Chương trình quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành. Tham dự chương trình có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND xã Tam Hải cùng các hộ dân trên địa bàn xã.

image001 - CopybkNội dung chính của chương trình Hội thảo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa; Xây dựng giải pháp giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân; Hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi nilon.

Bá Linh

Hội thảo định hướng xây dựng báo cáo hiện trạng vùng bờ (SOC)

Trong khuôn khổ Dự án "tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược bảo vệ vùng bờ biển Đông Á", Từ ngày 19-20/12/2019, Tổng cục Biển và Hải đảo tổ chức Hội thảo Định hướng xây dựng báo cáo hiện trạng vùng bờ (SOC). Tham dự Hội thảo có TS Đỗ Quế Lâm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, Bà Nancy Bermas - Giám đốc khu vực Đông Á của PEMSEA, đại diện Chi cục Biển và Hải đảo của 6 tỉnh tham gia Dự án là Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kiên Giang cùng các thành viên của Tổ kỹ thuật Dự án.

80233385 834184850373865 1023066836314357760 n - CopyTrong buổi Hội thảo, bà Nancy Bermas đã trình bày các Chỉ thị sẽ áp dụng trong SOC: Chỉ số cốt lõi về quản trị, yêu cầu dữ liệu và ví dụ, Chính sách, chiến lược và kế hoạch; Sắp xếp về thể chế; Văn bản pháp luật, Thông tin - Thông tin và nhận thức của cộng đồng; Cơ chế tài chính; Tăng cường năng lực; Quản lý và phòng ngừa rủi ro tự nhiên và do con người gây ra; Các khía cạnh của chỉ số phát triển bền vững, yêu cầu dữ liệu và ví dụ. Bảo vệ, phục hồi và quản lý môi trường sống; Quản lý sử dụng và cung cấp nước....
Trong Hội thảo, các tỉnh thực hiện Dự án cũng đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án, đồng thời đề xuất Tổng cục có những hướng dẫn cụ thể để địa phương dễ thực hiện Dự án, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nguyễn Hoàng Yến

Trang 1 trong tổng số 32