Bạn đang ở: Tin tức

Nước, KTTV -- Biển và hải đảo

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ năm 2019

Ngày 04/10/2019, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các cán bộ các huyện, thị xã, thành phố ven biển Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An . Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT; Các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ; và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

20191004 082755 - CopyTại lớp Tập huấn đại biểu được giới thiệu chung về Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, các nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; phạm vi vùng bờ; lập, xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ/cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu...được các cán bộ phụ trách của 6 địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh tiếp nhận cụ thể. Nghiên cứu sinh – Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng đã phổ biến các kiến thức cơ bản về biển Đông, tài nguyên biển Đông và tiềm năng, cách tiếp cận khai thác tài nguyên biển, đảo để phát triển du lịch đem lại giá trị kinh tế lớn cho người dân.

Hồng My

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác biến đổi khí hậu

Từ ngày 03 - 05/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ quản lý về biến đổi khí hậu (BĐKH), tham dự Hội nghị có đại diện Cục BĐKH, các Sở TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Đài KTTV, Hội Phụ nữ, Liên hiệp hội KH-KT các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên.

image001 - TNV
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Cục BĐKH triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước trong thời gian đến; GS.TS Trần Thục, Phó Chủ tịch HĐTV Quốc gia về BĐKH trao đổi những nội dung Kịch bản BĐKH và nước biển dâng; Việc lồng ghép BĐKH vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2050;TS.Nguyễn Văn Tuệ - Nguyên Cục trưởng Cục BĐKH đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; những vấn đề ứng phó BĐKH trong công tác phòng chống thiên tai; Các định hướng chiến lược, chính sách liên quan đến công tác BĐKH. Ngoài ra, Hội nghị trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về BĐKH trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến cần tập trung việc Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của các địa phương; Thực hiện Kế hoạch Thỏa thuận Paris về BĐKH, Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); Kiểm kê quốc gia khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính . . . Đồng thời, đề nghị các địa phương cần tăng cường nhân lực cho công tác quản lý Nhà nước về BĐKH, tập trung tham mưu cho các cấp chính quyền những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thích ứng với BĐKH tại các địa phương./.

Trần Ngọc Văn

Triển khai Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2025

Ngày 23/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020. Tham dự Hội nghị có các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các đối tượng được hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ như là các tổ chức chủ trì thực hiện Dự án " Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới" được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật được UBND huyện, thị xã thành phố đề nghị hỗ trợ bằng văn bản. Hỗ trợ việc xác lập, phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới; Hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các phòng ban của Sở Khoa học và Công nghệ trình bày các cơ chế hỗ trợ chuyển giao theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoàng Yến

Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, đề xuất và giải pháp

Ngày 24/9/2019, Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức cuộc họp để nghe Viện địa lý - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện, chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài " Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, đề xuất và giải pháp".
Tham dự cuộc họp có đ/c Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Đ/c Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Chi cục thủy lợi, Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, Đại diện các Công ty: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng nam, Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

71266111 427965658078048 1165442300642328576 n - Copy 2Đề tài đã áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu đảm bảo được nội dung yêu cầu đề ra; kết quả nghiên cứu có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, là cơ sở để tỉnh Quảng Nam khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp trong thời gian đến. Đề tài đã đưa ra 4 kiến nghị mang tính tổng thể. Kết luận cuộc họp, đ/c Lê Trí Thanh đề nghị các ngành nghiên cứu kiến nghị của đề tài, đề xuất kế hoạch quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch ứng phó với xâm nhập mặn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Nguyễn Hoàng Yến

Điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Ngày 19/9/2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Công Thành chủ trì cùng lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo và góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (điều chỉnh Quy trình 1537). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành của Trung ương, các Sở TN&MT, NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, Nhà máy cấp nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

image001 - Copynv
Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình từ khi được ban hành đến nay để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành vào năm 2010 (Quyết định số 1880/QĐ-TTg), năm 2014 (Quyết định số 909/QĐ-TTg) và năm 2015 (Quyết định số 1537/QĐ-TTg). Sau gần 09 năm vận hành theo Quy trình, việc phối hợp vận hành của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển KT-XH của các địa phương ở khu vực hạ lưu.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy Quy trình còn những tồn tại, hạn chế cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành các hồ trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho hạ du, bổ sung một số nhà máy thủy điện, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã được đưa vào vận hành vào Quy trình; Đồng thời, cần quy định cụ thể vận hành hồ trong các tình huống bất thường; quy định thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ trong mùa lũ; trách nhiệm tổ chức vận hành và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa lũ cũng như mùa cạn của các nhà máy...
Tại cuộc họp, đại diện các Nhà máy thủy điện cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để Bộ TN&MT tiếp tục xem xét, hoàn thiện Quy trình. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cuộc họp đã có ý kiến nên tập trung vào các quy định của Quy trình như: Trách nhiệm tổ chức vận hành, cung cấp thông tin, báo cáo; việc xử lý các tình huống bất thường; việc cấp nước cho hạ du mùa cạn . . .
Kết luận cuộc họp Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sớm trình xem xét và ban hành trong năm 2019./.

Ngọc Văn

Tình hình khai thác nguồn nước và cuộc họp giữa kỳ năm 2019

Ngày 27/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tình hình khai thác nguồn nước và cuộc họp giữa kỳ năm 2019 của Ban Điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Thành phần tham dự gồm: Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Ông Đinh Quang Cường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì; Đại diện lãnh đạo Các Sở, Ban ngành của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; Các Công ty Cổ phần Thủy điện: Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung, Sông Tranh 2, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam; Đài KTTV Trung Trung Bộ; Đài PTTT Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Báo tuổi trẻ, Báo VnExpress.net,...

69261737 482864475836482 8019675703752523776 n - CopyThời gian qua, việc phân phối dòng chảy về hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn phần lớn chịu ảnh hưởng của hoạt động vận hành xả nước qua phát điện và qua cống xả của các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn. Ban Điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng đã tổ chức phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương và các công ty thủy điện ở địa bàn tỉnh đưa ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả việc khai thác nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.
Hội thảo lần này, tập trung làm rõ những vấn đề như: Thông tin và dự báo về khí tượng thủy văn hệ thống Vu Gia – Thu Bồn; Tình hình khai thác và những thách thức nguồn nước thứ cấp; Giám sát việc vận hành các Nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 6 tháng đầu năm 2019. Đề xuất, kiến nghị công tác phối hợp vận hành hồ chứa thời kỳ sử dụng nước gia tăng mùa cạn năm 2019; Theo dõi vận hành xả nước của các công ty thủy điện, quan trắc chất lượng môi trường nước sông.
Qua buổi hội thảo các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi các vấn đề tham luận về tình hình khai thác nguồn nước, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp khai thác nguồn nước đạt hiệu quả cao nhất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Nam và Đà Nẵng.

Hồng My

Ban điều phối Quốc gia về Quản lý Tổng hợp Vùng bờ

Ngày 31/7, Bộ TN&MT đã tổ chức Họp Ban điều phối thực hiện "Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Qúy Kiên, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các Bộ: Giao thông Vận tải, Văn hóa – TT& DL, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đại diện lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố có biển là các thành viên của Ban điều phối.
Trong cuộc họp, đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã trình bày các nội dung trong nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.
Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ có mối quan hệ chặt chẽ với Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, là cơ sở, công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả Chiến lược thông qua việc lập và triển khai thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

IMG-4384 - Copy

Tại cuộc họp Ban điều phối lần này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên mong muốn nhận được các ý kiến góp ý sâu sắc và có trách nhiệm để triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ một cách có hiệu quả. Phối hợp trong việc thực hiện phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; xác định nguyên tắc và cách thức tích hợp các nội dung quy hoạch vào quy hoạch; xác định các nội dung quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn, các đề xuất không hợp lý và thiếu khả thi trong thời kỳ quy hoạch;
Cùng nhau xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định các khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa; xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, luận chứng xây dựng danh mục các dự án quan trọng và thứ tự ưu tiên thực hiện.
Tại cuộc họp cũng nghe đại diện Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch trình bày các hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ đối với từng ngành, từng lĩnh vực phụ trách và cơ chế hợp tác liên ngành.
Đại diện 3 tỉnh có biển là Kiên Giang, Quảng Nam, Hải Phòng trình bày thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh mình và đề xuất cơ chế hợp tác liên tỉnh, liên vùng.
Trên cơ sở đề xuất, góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp, Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ tiếp thu và hoàn thiện quy hoạch kkhai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban điều phối để ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu./.

Hoàng Yến

Trang 2 trong tổng số 32