Bạn đang ở: Tin tức

Nước, KTTV -- Biển và hải đảo

Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định Quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định quy định việc thống nhất quản lý, hành lang pháp lý cho các hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh,trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn; đồng thời, quản lý chặt chẽ các hoạt động về khí tượng thủy văn chuyên dùng; thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Quy định được ban hành với các nội dung cụ thể về mạng lưới trạm, danh mục phải quan trắc khí tượng thủy văn; Thành lập, di chuyển, giải thể, hành lang và công tác bảo vệ hành lang kỹ thuật trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; Điều kiện, trình tự, thủ tục, thời gian, hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại, thu hồi, trả lại và đình chỉ, chấp dứt hiệu lực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Nguyên tắc, thẩm quyền cung cấp, xác nhận, thẩm định, thẩm tra, đánh giá nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Giao nộp và cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; Công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các cấp.

Nguyễn Hướng

Tập huấn “Cơ chế phối hợp trong quản lý lưu vực sông” thuộc dự án WB5

Thực hiện Quyết định số 3994/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch Đào tạo thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5), từ ngày 21/11-23/11/2018, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT, tổ chức tập huấn "Cơ chế phối hợp trong quản lý lưu vực sông" thuộc dự án WB5.
Tham dự lớp tập huấn có đại diện đến từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Nam...

16ceee441001f35faa10 - Copy
Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật các nội dung Quản lý tổng hợp tài nguyên nước: quản lý nguồn nước, đất đai và tài nguyên liên quan để tối đa hóa lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng mà không phương hại đến tính bền vững của hệ sinh thái thiết yếu; Phát triển và quản lý nguồn nước cần tiếp cận có sự tham gia của các bên có liên quan thuộc khu vực công cộng và tư nhân, các cộng đồng và những người sử dụng nước, các nhà lập kế hoạch, hoạch định chính sách ở mọi cấp để đạt tới các thỏa thuận chung có tính lâu dài...
Dự án WB5/VN-HAZ được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định vay số 5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam với Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) và Ngân hàng thế giới (WB); Theo Hiệp định đã ký, Dự án VN Haz/WB5 sẽ thực hiện kéo dài trong 8 năm (2012-2019). Dự án được thực hiện trên địa bàn hành chính của 10 tỉnh duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Bình Định, Ninh Thuận.
Mục tiêu chủ yếu của Dự án là nhằm tăng khả năng phục hồi của người dân và các tài sản kinh tế trước các hiểm họa thiên tai tại các tỉnh dự án trong khuôn khổ chung của Chiến lược Phòng chống, Ứng phó và Giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020./.

Rích Đài Phôn

Đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực công Vu Gia – Thu Bồn

Ngày 14/11/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về "Công tác chuẩn bị đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn". Ông Đặng Quang Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố Đà Nẵng chủ trì, tham dự cuộc họp có thành viên Ban điều phối của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các chuyên gia ông Huỳnh Vạn Thắng, Nguyễn Trọng Thu, Lê Năng Định và Đinh Phùng Bảo...

44049130 244710572864783 3580634305333821440 n - CopySau khi nghe báo cáo đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, các chuyên gia cho rằng việc lắp đặt 02 trạm quan trắc trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn tại 02 vị trí lựa chọn (Trạm Thủy văn Ái Nghĩa và Cầu Tứ Câu) là chưa phù hợp.
- Thứ nhất, đối với vị trí dự kiến lắp đặt trạm quan trắc môi trường nước kết hợp với Trạm thủy văn Ái Nghĩa: Hiện nay Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ đang tiến hành chuẩn bị đầu tư dự kiến năm 2019, nâng cấp trạm khí tượng thủy văn Ái Nghĩa và chuyển vị trí sang bờ bên kia của sông Thu Bồn. Do vậy, nếu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động môi trường nước, kết hợp với trạm thủy văn Ái nghĩa đã có, thì cần phải cân nhắc và phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ để thực hiện đồng bộ.
- Thứ hai, đối với vị trí dự kiến đặt trạm quan trắc môi trường nước tại cầu Tứ Câu trên sông Vĩnh Điện: Vị trí dự kiến lắp đặt nằm dưới đập tạm ngăn mặn Tứ Câu, nên số liệu đo đạc của trạm quan trắc này đôi lúc sẽ không phản ảnh thực tế chất lượng nước trên sông Vĩnh Điện, nhất là vào mùa khô, nước không tràn qua đập. Do vậy, đề xuất di dời trạm quan trắc môi trường nước lên trên đập tạm Tứ Câu.
Qua ý kiến tham gia của các thành viên Ban điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Đặng Quang Vinh kết luận cuộc họp như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, gấp rút hoàn thiện báo cáo dự án đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với 02 vị trí là Trạm thủy văn Ái Nghĩa và trên sông Vĩnh Điện. Việc xác định vị trí cụ thể để đầu tư xây dựng trạm cũng như phương pháp quan trắc sẽ được thực hiện sau khi đi khảo sát thực tế ./.

Thu Hằng

Tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo năm 2018

Ngày 7/11/2018, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo cho các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành.

46196779 1797975150329180 2086300138061430784 n - CopyTại lớp Tập huấn các đại biểu được Giới thiệu chung về Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo; Các định hướng bảo vệ và sử dụng bền vững TN&MT biển của tỉnh Quảng Nam; Định hướng Xây dựng và quản lý Bảo vệ môi trường bờ biển của tỉnh. Giới thiệu mô hình Phát triển du lịch sinh thái dựa vào bảo tồn đa dạng sinh học tại Sông Đầm; Mô hình Quản lý và phục hồi cảnh quan môi trường với sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp tại Sông Đầm.Các đại biểu thảo luận sôi nổi; Nêu các ví dụ và phương pháp định hướng áp dụng Luật Tài nguyên, Môi trường Biển vào công tác bảo vệ môi trường biển; Nâng cao năng lực dân vận vào công tác tuyên truyền luật cho người dân địa phương.
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam đến các cán bộ, đoàn thể và người dân của các huyện, thị xã, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh.

Hồng My

Tập huấn và thực hành ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở

Ngày 22/10/2018, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần SOS Môi trường tổ chức Tập huấn và thực hành ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở tại Hải đội 2 – Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Chi cục Biển và Hải đảo từ Đà Nẵng đến Phú Yên, đại diện lực lượng BCH Bộ đội biên phòng các tỉnh khu vực miền Trung và các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

image001 - CopyttTại buổi tập huấn, Các học viên được truyền đạt: các văn bản quy định về an toàn Hàng hải và quản lý phương tiện trên biển; một số điểm lưu ý trong quy định hiện hành về phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu đối với cấp cơ sở; thực trạng công tác ứng phó sự cố tràn dầu cơ sở tại các địa phương và biện pháp tăng cường năng lực ứng phó sự cố. Tiếp theo các học viên được giới thiệu, hướng dẫn về cách sử dung đối với các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở tại sân của Hải đội 2 – Biên phòng Đà Nẵng.

image005 - CopyttNgày 22/10/2018, Hải đội 2 – Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt đầu diễn tập triển khai các tình huống thực hành ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở tại cầu cảng của Hải đội. Tham gia diễn tập thực hành có sự phối hợp từ các lực lượng biên phòng Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở nếu có xảy ra sự cố tại địa phương.

Trần Trung

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20

Ngày 11/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT, đại diện các Sở TN&MT, Ban chỉ huy PCTT&TKCN08 tỉnh miền Trung, Đài KTTV khu vực Trung Trung bộ...

44076935 244710569531450 8809159906155298816 n - CopyĐây là Đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ thực hiện liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai với mục tiêu được xác định là "Phát triển công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải với tính năng, giá thành phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; Phát triển công nghệ tái chế chất thải; Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên triến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy lợi nhằm đáp ứng các nhu cầu về tưới tiêu chủ động, phòng tránh thiên tai".
Hội thảo nhằm đánh giá lại mục tiêu, tiến độ thực hiện của các đề tài, nhiệm vụ sau 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình KC08/16-20. Đến nay, Chương trình KC08/16-20 đang triển khai thực hiện 31 nhiệm vụ, gồm có 19 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng tránh thiên tai và 12 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường. Trong số các nhiệm vụ về phòng tránh rủi ro thiên tai thì vấn đề thiên tai ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam Trung bộ là 05 nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực môi trường thì kiểm soát chất lượng nước trên hệ thống kênh (2 nhiệm vụ); xử lý chất thải môi trường nông thôn, làng nghề, chất thải của sản xuất công nghiệp (8 nhiệm vụ) và xây dựng các mô hình kinh tế xanh (02 nhiệm vụ).
Hội thảo đã nghe 04 bài trình bày về: Giải pháp khoa học – công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Khoa học Công nghệ trong dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh thiên tai; Tài nguyên nước dưới đất khu vực Nam Trung Bộ, sự biến động và giải pháp; Chương trình KC08/16-20 thực hiện chủ trương của Đảng và hành động của chính phủ tăng cường bảo vệ môi trường và báo cáo của các chuyên gia về định hướng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường./.

Thu Hằng

Triển khai công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão năm 2018

Sáng ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và phối hợp trong quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo an toàn đập vùng hạ du trước mùa mưa bão năm 2018. Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, lãnh đạo 12 huyện, thị xã, thành phố, 08 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam.

image001 - CopytnvTheo Báo cáo của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh, đến nay UBND tỉnh phê duyệt 12 Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện năm 2018; kiểm tra, thẩm định, đang trình UBND tỉnh xem xét 3 phương án. Về Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập, UBND tỉnh, Bộ Công Thương đã phê duyệt 14 Phương án của các thủy điện: A Vương, Sông Côn 2, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4A-B-C, Sông Bung 4, Sông Bung 6, Khe Diên, Za Hung, An Điềm II, Sông Bung 4A, Đắk Sa, Đắk Mi 3, Đắk Pring. Sở Công Thương cũng đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, quản lý an toàn đập năm 2018 của các nhà máy thủy điện.Các chủ đập thủy điện đã tổ chức xây dựng, lắp đặt hệ thống loa cảnh báo lũ từ xa để thông tin cảnh báo trực tiếp đến người dân; lắp đặt mốc thủy chí báo ngập vùng hạ du và biển chỉ dẫn sơ tán dân; các chủ hồ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các cuộc họp để truyền thông cảnh báo người dân trước mùa mưa lũ năm 2018.
Phát biểu Kết luận cuộc họp, đ/c Lê Trí Thanh cho rằng trong thời gian qua, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện các quy trình đã được phê duyệt. Trong thời gian đến, đề nghị các Sở, ngành, địa phương, các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện một số nội dung sau:
-Các chủ hồ chứa thủy điện sớm hoàn thành việc trình phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du; điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa cho phù hợp; thực hiện quan trắc lượng nước về hồ; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Đài Khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó...
- Đối với các địa phương, cần khẩn trương rà soát các khu vực đông dân cư, nhiều người qua lại nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phải có thông báo, cắm biển cảnh báo cho người dân biết; hoàn thiện, cập nhật cảnh báo thiên tai theo cấp độ rủi ro; khi có thiên tai xảy ra phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, tránh trường hợp lúng túng, bị động; đối với những công trình đang thi công dở dang nằm trên địa bàn thì địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc; tổ chức kè tạm thời những nơi có nguy cơ sạt lở cao.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh rà soát lại các Quy chế phối hợp với thủy điện; phối hợp với Sở TN&MT, Công Thương làm việc với Bộ, ngành Trung ương sớm điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa 1537; bổ sung đối tượng nhận tin nhắn về mưa bão, cập nhật thông tin thường xuyên lên Web của Văn phòng Ban chỉ huy; thuê chuyên gia điều hành mùa lũ năm 2018; giám sát camera các hồ chứa trong việc vận hành mùa lũ. .

Trần Ngọc Văn

Trang 5 trong tổng số 32