Bạn đang ở: Tin tức

Nước, KTTV -- Biển và hải đảo

Rà soát quy hoạch các dự án thủy điện vừa và nhỏ

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát quy hoạch các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp đến, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì làm việc với các Sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh có 32 dự án với tổng công suất là 450,76MW, điện lượng bình quân năm là 1.755,16 triệu KWh/năm. Trong đó, có 11 công trình đã phát điện; 04 công trình đang thực hiện đầu tư xây dựng; 16 dự án chưa triển khai thực hiện, đang rà soát và 01 dự án thủy điện Đăk Di 4 đã thu hồi do Chủ đầu tư không có năng lực tài chính và vi phạm cam kết tiến độ đầu tư.
Kết luận cuộc họp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đề nghị Sở Công Thương phối hợp với Sở TN&MT rà soát lại diện tích sử dụng đất của các dự án và phối hợp các ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh để trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh (khóa IX) vào tháng 7/2017 theo hướng loại bỏ khỏi quy hoạch các thủy điện không đáp ứng yêu cầu.

image002NV

Giao Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện có liên quan đề nghị các chủ đầu tư tiến hành các thủ tục ký quỹ theo quy định. Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại sau khi xây dựng các nhà máy thủy điện như: an sinh xã hội, chỉ trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các địa phương để được cấp Giấy phép xây dựng thủy điện theo đúng quy định, đảm bảo triển khai dự án trong năm 2017.

Ngọc Văn

 

Họp góp ý Dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017-2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Nhằm chuẩn bị cho Hội thảo Kỹ thuật "Đánh giá toàn diện các tác động trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn", ngày 4/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp góp ý các dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017-2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng với sự chủ trì của ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

103353 DSC 0124

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp với sự tham gia của các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Y Tế, Công Thương; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam...và các Phòng: Nước, Khí Tượng thủy Văn; Khoáng sản; Chi cục Bảo vệ Môi trường... đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017 – 2020 của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ tỉnh Quảng Nam – Đã Nẵng.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Viễn đã tóm tắt lại các vấn đề cần tập trung cũng như tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo để tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng sớm ban hành Quyết định thành lập, quy chế hoạt động và kế hoạch khung giai đoạn 2017 – 2020 của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ tỉnh Quảng Nam – Đã Nẵng.

Khởi công xây dựng nhà máy tái sử dụng nước khu công nghiệp Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ

Hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017, ngày 23/3/2017 tại Khu công nghiệp Tam Thăng, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà máy Tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Với công suất xử lý của nhà máy là 26.000 m3/ngày đêm, nhằm tái sử dụng toàn bộ nước thải của Khu Công nghiệp Tam Thăng, để cấp lại cho sản xuất công nghiệp của các nhà máy trong Khu Công nghiệp Tam Thăng, tại thành phố Tam Kỳ.

Copy of IMG 5847
Nhà máy tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng được đánh giá là nhà máy đầu tiên trong cả nước sử dụng công nghệ xử lý nước cao của Hoa Kỳ để quay vòng chu trình nước. Nhà máy ra đời không những giảm sự phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài mà còn bổ sung nguồn nước cho các nhà máy của Khu công nghiệp trong điều kiện khan hiếm nguồn nước và yêu cầu tiết kiệm nước như hiện nay. Nhà máy dự kiến xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn I vào cuối năm 2017, trước mắt tái sử dụng 13.000 m3/ngày, đêm tại Khu Công nghiệp. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng giai đoạn II vào năm 2019, khi các nhà máy trong Khu công nghiệp hoàn thiện. Điều này cũng góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh vào Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố, xứng tầm với thành phố đô thị loại II của tỉnh Quảng Nam.

Thu Hằng

Tọa đàm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

Để hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2017, sáng ngày 21/3/2017, Sở TN&MT chủ trì, tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề Ngày Nước thế giới "Nước thải" và Ngày Khí tượng thế giới "Hiểu biết về mây". Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố, Công ty CP MT-ĐT Quảng Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh, và các ngành, đơn vị liên quan. Buổi Tọa đàm nhằm tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đồng thời, phổ biến các văn bản pháp luật cũng như hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

IMG 4492Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2017 có là "Nước thải" nhằm tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả và chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 là "Hiểu biết về mây" nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết; đồng thời, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã trình bày một số tham luận về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình xử lý, xả nước thải vào nguồn nước; công tác quản lý nhà nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hội An; việc thu gom và xử lý nước thải tại đô thị Tam Kỳ và cụm công nghiệp Trường Xuân; việc thu gom và xử lý nước thải công nghiệp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; phổ biến một số văn bản liên quan đến công tác khí tượng thủy văn, hoạt động dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và tham gia nhiều ý kiến thảo luận, nội dung tập trung vào việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; biện pháp tái sử dụng nước thải; các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Sâm

Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả công trình thủy điện

Sáng 17/3/2017, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa thủy điện, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh - Bộ Trưởng Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT, Uỷ ban khoa học CN&MT của Quốc hội, BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai và hơn 200 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố có các công trình, thủy điện; chủ các công trình thủy điện của cả nước. Tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở: Công Thương, TN&MT, NN&PTNT cùng dự.

Copy of image1Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh biểu dương các kết quả đạt được trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy điện. Tuy nhiên, các hồ đập thủy điện đang tiềm ẩn nguy cơ cho vùng hạ du nếu các thủy điện vận hành không an toàn. Do vậy, cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để có biện pháp xử lý, khắc phục, nhằm quản lý thủy điện tốt hơn. Ý kiến tham gia tại Hội nghị của các đại biểu tập trung thảo luận về những vướng mắc trong công tác quản lý an toàn đập thủy điện, với các nội dung về thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương; trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ đập; làm rõ hơn các quy định liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa; chất lượng quan trắc; kiểm tra; kiểm định an toàn đập; đánh giá chất lượng các phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn đập, an toàn hạ du, công tác cảnh báo cho nhân dân hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện.
Đối với Quảng Nam đồng chí Lê Trí Thanh kiến nghị cần xem xét điều chỉnh lại những vấn đề bất hợp lý hoặc chưa quy định cụ thể trong Quyết định 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, nhằm phù hợp với điều kiện thực tế tại Quảng Nam, đặc biệt là công tác chỉ đạo vận hành các hồ chứa trên lưu vực trong mùa mưa.
Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của đại biểu, Bộ trưởng ghi nhận và sẽ tập hợp, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để báo cáo Chính phủ chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành nhằm khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, đáp ứng với yêu cầu thực tế./.

Ngọc Văn

Họp bàn biện pháp khẩn cấp bảo vệ bờ biển Cửa Đại, Hội An

Ngày 6/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn các biện pháp khẩn cấp bảo vệ bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) trước tình trạng xói lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng. Tham dự cuộc họp có Đ/c Nguyễn Ngọc Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh, Đ/c Lê Trí Thanh- PCT UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Copy of 20170306 140757Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Viện Khoa học và Thủy lợi Việt Nam cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Hiện tượng xói lở bờ biển Cửa Đại bắt đầu xảy ra từ năm 2004, xuất phát từ khu vực cửa sông Thu Bồn dịch chuyển dần lên phía bắc biển Cửa Đại. Một số nơi nước biển đã khoét sâu vào đất liền tới 200m, nhiều công trình du lịch, cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi xuống biển. Mặc dù UBND tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng đã triển khai một số biện pháp khẩn cấp nhằm "cứu" bờ biển Cửa Đại, nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.
Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Trường Đại học Paris-Est Nguyễn Kim Đan thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những nội dung nghiên cứu tình trạng xói lở bờ biển Cửa Đại trong thời gian qua đồng thời đưa ra những giải pháp mang tính ý tưởng.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết: Việc xử lý sạt lở bờ biển Cửa Đại, mặc dù đã triển khai một số giải pháp như kè mềm, kè cứng, nắn dòng... nhưng chưa hiệu quả như mong muốn. Các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng mong muốn đầu tư chống xói lở nhưng đây chỉ là những công đoạn xử lý mang tính chắp vá. Vì vậy, Quảng Nam đang tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế triển khai công tác quan trắc, tính toán để đến tháng 4/2017 sẽ có kế hoạch cụ thể và đến tháng 6/2017 bắt đầu triển khai công tác chống xói lở tại khu vực bờ biển Cửa Đại./.

Hoàng Yến

Cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban điều phối lâm thời lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và Vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Ngày 23/2/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban điều hành kỳ thứ nhất Ban Điều phối lâm thời lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đồng chủ trì cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban Điều phối lâm thời (BĐP). Tham gia cuộc họp có Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng và Quảng Nam; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của hai địa phương: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Đài KTTV Quảng Nam và Đài KTTV TTB. Ngoài ra, cuộc họp có sự tham dự của Ông Vũ Thanh Ca, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bà Dương Quỳnh Anh, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ TN&MT. Các tổ chức liên quan gồm có: Viện chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam, Cơ quan Quản lý nước và biển của Thụy Điển (SwAM), Care International, các chuyên gia, đại biểu trong nước và địa phương.

Copy of 20170223 081157
Tại cuộc họp, Sở TN&MT Đà Nẵng và Quảng Nam, các tổ chức liên quan đã báo cáo các dự thảo về việc thành lập, quy chế hoạt động, kế hoạch khung giai đoạn 2017-2020 của BĐP và sự hỗ trợ, phối hợp hiện có của Dự án "Hỗ trợ xây dựng thể chế liên tỉnh để nâng cao khả năng chống chịu ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn" thông qua Chương trình chống chịu toàn cầu (GRP).
Trên cơ sở các trao đổi, góp ý, đề nghị của đại diện các Bộ, ngành, đơn vị, các chuyên gia và được sự thống nhất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban điều hành cuộc họp lần thứ nhất của BĐP có ý kiến kết luận như sau:
1. Nội dung các dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của BĐP đã cơ bản đạt yêu cầu nhưng cần tiếp tục hiệu chỉnh để hoàn thiện hơn. Giao Sở TN&MT Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT Quảng Nam và IUCN để hiệu chỉnh, bổ sung các thành viên BĐP và lấy ý kiến của Bộ TN&MT trước khi trình Chủ tịch UBND 2 địa phương phê duyệt.
2. Thống nhất về chủ trương đối với Kế hoạch khung hoạt động giai đoạn 2017 – 2020 của BĐP gồm có 05 lĩnh vực trọng tâm xung quanh chủ đề Quản lý tổng hợp (QLTH) lưu vực sông và vùng bờ, gồm có: (1) Thiết lập thể chế và đối thoại định kỳ liên tỉnh liên quan đến QLTH lưu vực sông và vùng bờ; (2) Đánh giá tác động và dự báo các nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn tác động đến phát triển đô thị ở lưu vực sông và vùng bờ; (3) Tăng cường công tác phối hợp liên vùng để sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả và chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái đối với lưu vực sông và vùng bờ; (4) Tăng cường hệ thống giám sát chất lượng môi trường lưu vực sông và vùng bờ; (5) Tăng cường, nâng cao kiến thức, nhận thức để đáp ứng các yêu cầu thực hiện QLTH lưu vực sông và vùng bờ.
Với kế hoạch khung này, hàng năm, BĐP tổ chức họp, đánh giá, thiết lập các nhiệm vụ cụ thể qua từng năm. Giao Sở TN&MT hai địa phương là cơ quan đầu mối để tiếp nhận Dự án của GRP thông qua ISET và các hoạt động hiện có của IUCN để triển khai, lồng ghép trong kế hoạch khung của BĐP.

Hoàng Yến

Trang 10 trong tổng số 32