Bạn đang ở:

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quy hoạch không gian biển và quản trị đại dương

Email In PDF.

Sáng ngày 18/2, Hội nghị thường niên lần thứ 2 của Ủy ban Liên chính phủ về Hải dương học khu vực châu Á – Thái Bình Dương với chủ đề "Quy hoạch không gian biển và quản trị đại dương" được tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị do Ủy ban UNESCO của Việt Nam và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, là một quốc gia ven biển có bờ biển dài, nhiều đảo, trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực triển khai quản lý biển và hải đảo theo phương thức tổng hợp dựa vào hệ sinh thái. Việt Nam đã xây dựng và triển khai hệ thống chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý, nổi bật là Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015; Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Quy hoạch 2017...

 MG 2644 chon resize

Mới đây, ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu tổng quát là "đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển".

"Một trong các chủ trương lớn Nghị quyết số 36-NQ/TW đề ra là "Xây dựng quy hoạch không gian biển theo các vùng bảo vệ - bảo tồn, vùng đệm và vùng phát triển kinh tế - xã hội để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái, bảo đảm tính liên kết vùng"." – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.

 MG 2671 chon resize

Thứ trưởng cũng cho biết, là một thành viên tích cực, có trách nhệm của Ủy ban Liên chính phủ về Hải dương học (IOC) thuộc UNESCO, Việt Nam đã chủ động triển khai sáng kiến của IOC về quy hoạch không gian biển thông qua nhiều hình thức như tổ chức biên dịch, phổ biến các tài liệu, hướng dẫn của UNESCO, tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, nâng cao năng lực do UNESCO tổ chức. Luật Quy hoạch 2017 của Việt Nam đã quy định Quy hoạch không gian biển quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố hợp lý không gian các ngành, lĩnh vực trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Ngoài ra, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo còn quy định về Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

"Đây là những công cụ quan trọng, thiết yếu cho công tác quản lý tổng hợp biển và hải đảo ở Việt Nam, tạo cơ sở để thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong bối cảnh đó, việc chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương với nhiều điều kiện về biển và đại dương tương đồng trong quy hoạch không gian biển, quản trị đại dương theo phương thức tổng hợp, dựa vào hệ sinh thái là hết sức cần thiết." – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

 MG 2718 chon resize

Hội nghị sẽ diễn ra trong 5 ngày với nhiều nội dung lớn, phức tạp và đều là những nội dung hết sức mới mẻ nhưng cũng rất hữu ích đối với Việt Nam trong triển khai các nhiệm vụ quản lý biển và hải đảo. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, đối với nội dung Tăng cường quản trị toàn cầu các hệ sinh thái biển lớn và bờ biển thông qua chia sẻ và ứng dụng các công cụ chia sẻ thông tin và kiến thức, cần tập trung làm rõ và nhận diện đầy đủ các đặc thù về mối quan hệ tương tác, gắn kết giữa các quy mô toàn cầu – khu vực – quốc gia – địa phương của các hệ sinh thái biển; các điều kiện phù hợp về cơ sở hạ tầng về kỹ thuật và pháp lý để bảo đảm việc ứng dụng và triển khai công cụ chia sẻ thông tin, kiến thức một cách hiệu quả.

Hai là, làm rõ hơn nội hàm nội dung, các phương pháp, cách tiếp cận, các chỉ tiêu, chỉ số đánh giá cụ thể về quản trị đại dương, vừa bảo đảm các chuẩn mực chung của quốc tế, vừa bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực quản lý và những điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Ba là, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quốc tế và đặc biệt là các sáng kiến, mô hình thành công trong lập, thực hiện quy hoạch không gian biển, trong phát triển kinh tế biển bền vững, mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm đóng góp hiệu quả hơn trong quản lý biển và hải đảo ở các quốc gia, xây dựng khu vực biển Châu Á – Thái Bình Dương an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị cũng tổ chức đào tạo chuyên đề về Quy hoạch không gian biển và quản trị đại dương. Khóa đào tạo này là một phần của cam kết của dự án GEF LME: LEARN trong việc hỗ trợ các quốc gia thông qua các dự án về biển và hải đảo để thực hiện thành công Mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình Nghị sự 2030. Khóa đào tạo sẽ tưang cường năng lực kỹ thuật của các Viện nghiên cứu cấp vùng và cấp quốc gia cũng như các chuyên gia để xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến biển và hải đảo của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, như thích ứng với các ảnh hưởng của biển đổi khí hậu, sử dụng không gian biển để khuyến khích phát triển kinh tế biển xanh, giảm những tác động tiêu cực của các hiểm họa thiên nhiên...

Nguồn: monre.gov.vn

Cuộc họp cuối năm 2018 của Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Email In PDF.

Chiều ngày 03/1/2019, Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức cuộc họp cuối năm 2018 và kế hoạch đầu năm 2019 của Ban điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

20190103 143133 - Copy - CopySở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng đã trình bày về tổng hợp các kết quả nghiên cứu dòng chảy về hạ lưu Vu Gia - Thu Bồn khi xét đến về tỷ phân lưu tại Quảng Huế, vận hành thủy điện thượng nguồn và chế độ vận hành Đập dâng An Trạch. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam đánh giá hiện trạng nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến phân bổ nguồn nước, có khả năng giảm mặn và phòng chống lũ cho lưu vực.
Sở TN&MT Quảng Nam báo cáo về hiện trạng công tác kiểm soát chất lượng môi trường nước trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Đề xuất các giải pháp liên kết chuyên sâu về kiểm soát chất lượng nước. Trong cuộc họp, các đại biểu cũng được nghe về báo cáo đề xuất Dự án đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường tự động trên lưu vực sông Vu Gia- Thu bồn.

Nguyễn Hoàng Yến

Giới thiệu các phần mềm áp dụng trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn (Đất và Nước) vùng ven biển”

Email In PDF.

Trong 2 ngày (từ ngày 25-26/12/2018), Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam phối hợp với Viện Địa lý thuộc Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm áp dụng trong khuôn khổ Đề tài: "Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn (đất và nước) vùng ven biển tỉnh Quảng Nam; Đề xuất các giải pháp thích nghi và ứng phó".

49202811 2266079450341448 7165621770475536384 n - Copy
Thành phần được tham dự tập huấn gồm có: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và công nghệ, Trung tâm dự báo KTTV Quảng nam, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Quảng Nam, Phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, thị xã Điện Bàn.
Khóa tập huấn giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm áp dụng trong khuôn khổ Đề tài như: Phần mềm về hệ thống thông tin địa lý (GIS), sử dụng web, phần mềm MIKE 21..
Qua tập huấn các học viên được giới thiệu và hướng dẫn các thao tác thực hiện các phần mềm này để nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hoàng Yến

Hội thảo kỹ thuật quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng

Email In PDF.

Ngày 24/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và các ngành chức năng của tỉnh tổ chức hội thảo kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Vu gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam- Đà Nẵng, nội dung tập trung trao đổi về giải pháp ngăn mặn cho hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân Quảng Nam, TP.Đà Nẵng. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ QN - Đà Nẵng của hai địa phương, Đại diện công ty cấp thoát nước Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam, đại diện các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An.

48929056 2132758490309895 1604690744897961984 n
Ông Hoàng Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.Đà Nẵng, phân bổ dòng chảy phía hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn từ khi có các hồ thủy điện vận hành đã dẫn đến sự thay đổi lớn ở hạ lưu của từng sông theo hướng lưu lượng mùa khô ở sông Vu Gia giảm đi và ở sông Thu Bồn tăng lên. Đó là nguyên nhân gây nên thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng ở hạ lưu sông Vu Gia. Dòng chảy về sông Thu Bồn khi thủy điện Đắc Mi 4 đi vào hoạt động lớn hơn rất nhiều so với dòng chảy từ Quảng Huế về sông Thu Bồn. Vì vậy, cần thiết phải giảm tỷ lệ nước về sông Quảng Huế, tăng tỷ lệ nước về sông Ái Nghĩa để phục vụ nước tưới và sinh hoạt ổn định cho người dân huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và TP.Đà Nẵng.
Ông Trương Xuân Tý - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) cho biết, với thực tế diễn biến mặn xâm nhập ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn nói chung, trên sông Vĩnh Điện nói riêng rất phức tạp. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt thì cần thiết phải có giải pháp công trình giữ ngọt ở hạ lưu sông. Theo đó, xây dựng đập ngăn mặn 2 - 3 khoang có kết cấu bê tông cốt thép kiểu trụ đỡ gắn với cầu giao thông tải trọng HL-93 kết hợp, ngăn toàn bộ mặt cắt sông Vĩnh Điện là hết sức cần thiết. Ưu điểm của công trình là sử dụng được lâu dài, trong cả mùa kiệt và mùa lũ; thoát lũ nhanh nhờ hệ thống cửa van clape đóng mở bán tự động; kết hợp được với cầu giao thông trên đường ĐH7. Đặc biệt, không ảnh hưởng nhiều đến điều tiết dòng chảy của hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.
Các đại biểu cuộc họp cũng đi đến thống nhất đề xuất Lãnh đạo hai địa phương trước mắt cho đắp đập tạm bằng cao cá trên đỉnh đập Quảng Nam để giảm lượng nước về sông Quảng Huế, tăng lượng nước về sông Vu Gia cấp nước cho các huyện Đại Lộc, Điện Bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Cuộc họp trên là nội dung kỹ thuật để chuẩn bị cho buổi đối thoại của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng trong ngày 03/01/2019.

Hoàng Yến

Hội thảo thực hiện Quản lý từ đầu nguồn xuống biển, Giảm thiểu chất thải nhựa Đại dương

Email In PDF.

Ngày 21/12/2018, Ban Điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN) tổ chức Hội thảo thực hiện Quản lý từ đầu nguồn xuống biển, Giảm thiểu chất thải nhựa Đại dương. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở, ban, ngành của Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; Trường Đại học Quảng Nam; Viện nghiên cứu phát triển KTXH thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nâng cao năng lực thích ứng tại Đà Nẵng; Chuyên gia quốc gia và địa phương; Tổ chức Care, các thành viên IUCN.

IMG 2067 - CopyTại buổi Hội thảo, các học viên được truyền đạt: Các bước thực hiện các hoạt động ưu tiên trong khuôn khổ thực hiện cách tiếp cận quản lý từ đầu nguồn xuống biển; Lựa chọn về một hoạt động ưu tiên (trong khuôn khổ R2R) về ô nhiễm rác thải nhựa có nguồn gốc từ đất liền; Được chia sẻ về các dự án, hoạt động quản lý rác thải nhựa của các tổ chức tại Đà Nẵng và Quảng Nam; Các giải pháp liên kết các nỗ lực tại 02 địa phương hướng tới mục tiêu chung về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và đề xuất các hành động hỗ trợ từ Ban điều phối theo tiếp cận liên vùng từ đầu nguồn xuống biển.
Mục tiêu của Hội thảo tập trung hướng dẫn 02 địa phương xác định các vấn đề liên vùng trong quản lý từ đầu nguồn xuống biển và thảo luận các hoạt động cụ thể cần được ưu tiên giải quyết theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp từ lưu vực sông tới đới bờ. Từ hướng dẫn triển khai thực hiện đó, sẽ hỗ trợ Ban điều phối liên kết các nỗ lực của các tổ chức đang hoạt động tại địa phương nhằm đạt được mục tiêu chung trong giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Hồng My

Xây dựng “Đề án bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Email In PDF.

Ngày 14/12/2018, tại thành phố Đà Nẵng Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo lần thứ 1 về "Đề án Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn". Hội thảo có sự tham gia của ông Nguyễn Phạm Hà – Phó vụ trưởng, Vụ Quản lý chất thải – Tổng cục Môi trường chủ trì, cùng tham dự có các chuyên gia đến từ các trường Đại học, các Sở, Ban, ngành của 03 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

48380921 731815320525664 3201348779965939712 n - Copy
Tổng cục Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án "Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn", với mục đích là tăng cường sự hợp tác, phối hợp liên tỉnh để thực hiện việc quản lý một cách hài hòa lợi ích giữa các địa phương trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Đề án Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, nhằm đánh giá đúng hiện trạng chất lượng nước trên lưu vực sông. Dựa vào dự báo phát triển KT-XH của địa phương để tiến hành đánh giá, dự báo tải lượng các chất ô nhiễm ứng với các kịch bản phát triển KT-XH. Đồng thời, Đề án đánh giá kết quả thực hiện quản lý Nhà nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tìm ra các nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Từ đó, xác định các giải pháp quản lý môi trường trên lưu vực sông dựa vào cơ chế chính sách, thể chế pháp luật được tổ chức triển khai và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Đây là báo cáo làm tiền đề, để các địa phương, đơn vị, cũng như các Bộ, ngành cùng hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường quản lý lưu vực sông theo hướng quản lý tổng hợp lưu vực sông, chia sẽ, hợp tác giữa các địa phương.
Sau khi nghe góp ý của các chuyên gia, đơn vị, địa phương tham dự Hội thảo, Tổng cục Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn thiên sẽ tiến hành lấy ý kiến của các chuyên gia và 03 địa phương, trước khi tiến hành phê duyệt Đề án để triển khai thực hiện, trong thời gian đến./.

Thu Hằng

Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định Quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định quy định việc thống nhất quản lý, hành lang pháp lý cho các hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh,trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn; đồng thời, quản lý chặt chẽ các hoạt động về khí tượng thủy văn chuyên dùng; thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Quy định được ban hành với các nội dung cụ thể về mạng lưới trạm, danh mục phải quan trắc khí tượng thủy văn; Thành lập, di chuyển, giải thể, hành lang và công tác bảo vệ hành lang kỹ thuật trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; Điều kiện, trình tự, thủ tục, thời gian, hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại, thu hồi, trả lại và đình chỉ, chấp dứt hiệu lực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Nguyên tắc, thẩm quyền cung cấp, xác nhận, thẩm định, thẩm tra, đánh giá nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Giao nộp và cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; Công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các cấp.

Nguyễn Hướng

Tập huấn “Cơ chế phối hợp trong quản lý lưu vực sông” thuộc dự án WB5

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 3994/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch Đào tạo thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5), từ ngày 21/11-23/11/2018, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT, tổ chức tập huấn "Cơ chế phối hợp trong quản lý lưu vực sông" thuộc dự án WB5.
Tham dự lớp tập huấn có đại diện đến từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Nam...

16ceee441001f35faa10 - Copy
Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật các nội dung Quản lý tổng hợp tài nguyên nước: quản lý nguồn nước, đất đai và tài nguyên liên quan để tối đa hóa lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng mà không phương hại đến tính bền vững của hệ sinh thái thiết yếu; Phát triển và quản lý nguồn nước cần tiếp cận có sự tham gia của các bên có liên quan thuộc khu vực công cộng và tư nhân, các cộng đồng và những người sử dụng nước, các nhà lập kế hoạch, hoạch định chính sách ở mọi cấp để đạt tới các thỏa thuận chung có tính lâu dài...
Dự án WB5/VN-HAZ được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định vay số 5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam với Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) và Ngân hàng thế giới (WB); Theo Hiệp định đã ký, Dự án VN Haz/WB5 sẽ thực hiện kéo dài trong 8 năm (2012-2019). Dự án được thực hiện trên địa bàn hành chính của 10 tỉnh duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Bình Định, Ninh Thuận.
Mục tiêu chủ yếu của Dự án là nhằm tăng khả năng phục hồi của người dân và các tài sản kinh tế trước các hiểm họa thiên tai tại các tỉnh dự án trong khuôn khổ chung của Chiến lược Phòng chống, Ứng phó và Giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020./.

Rích Đài Phôn

Đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực công Vu Gia – Thu Bồn

Email In PDF.

Ngày 14/11/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về "Công tác chuẩn bị đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn". Ông Đặng Quang Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố Đà Nẵng chủ trì, tham dự cuộc họp có thành viên Ban điều phối của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các chuyên gia ông Huỳnh Vạn Thắng, Nguyễn Trọng Thu, Lê Năng Định và Đinh Phùng Bảo...

44049130 244710572864783 3580634305333821440 n - CopySau khi nghe báo cáo đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, các chuyên gia cho rằng việc lắp đặt 02 trạm quan trắc trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn tại 02 vị trí lựa chọn (Trạm Thủy văn Ái Nghĩa và Cầu Tứ Câu) là chưa phù hợp.
- Thứ nhất, đối với vị trí dự kiến lắp đặt trạm quan trắc môi trường nước kết hợp với Trạm thủy văn Ái Nghĩa: Hiện nay Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ đang tiến hành chuẩn bị đầu tư dự kiến năm 2019, nâng cấp trạm khí tượng thủy văn Ái Nghĩa và chuyển vị trí sang bờ bên kia của sông Thu Bồn. Do vậy, nếu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động môi trường nước, kết hợp với trạm thủy văn Ái nghĩa đã có, thì cần phải cân nhắc và phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ để thực hiện đồng bộ.
- Thứ hai, đối với vị trí dự kiến đặt trạm quan trắc môi trường nước tại cầu Tứ Câu trên sông Vĩnh Điện: Vị trí dự kiến lắp đặt nằm dưới đập tạm ngăn mặn Tứ Câu, nên số liệu đo đạc của trạm quan trắc này đôi lúc sẽ không phản ảnh thực tế chất lượng nước trên sông Vĩnh Điện, nhất là vào mùa khô, nước không tràn qua đập. Do vậy, đề xuất di dời trạm quan trắc môi trường nước lên trên đập tạm Tứ Câu.
Qua ý kiến tham gia của các thành viên Ban điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Đặng Quang Vinh kết luận cuộc họp như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, gấp rút hoàn thiện báo cáo dự án đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với 02 vị trí là Trạm thủy văn Ái Nghĩa và trên sông Vĩnh Điện. Việc xác định vị trí cụ thể để đầu tư xây dựng trạm cũng như phương pháp quan trắc sẽ được thực hiện sau khi đi khảo sát thực tế ./.

Thu Hằng

Trang 1 trong tổng số 34