Bạn đang ở:

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20

Email In PDF.

Ngày 11/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT, đại diện các Sở TN&MT, Ban chỉ huy PCTT&TKCN08 tỉnh miền Trung, Đài KTTV khu vực Trung Trung bộ...

44076935 244710569531450 8809159906155298816 n - CopyĐây là Đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ thực hiện liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai với mục tiêu được xác định là "Phát triển công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải với tính năng, giá thành phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; Phát triển công nghệ tái chế chất thải; Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên triến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy lợi nhằm đáp ứng các nhu cầu về tưới tiêu chủ động, phòng tránh thiên tai".
Hội thảo nhằm đánh giá lại mục tiêu, tiến độ thực hiện của các đề tài, nhiệm vụ sau 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình KC08/16-20. Đến nay, Chương trình KC08/16-20 đang triển khai thực hiện 31 nhiệm vụ, gồm có 19 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng tránh thiên tai và 12 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường. Trong số các nhiệm vụ về phòng tránh rủi ro thiên tai thì vấn đề thiên tai ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam Trung bộ là 05 nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực môi trường thì kiểm soát chất lượng nước trên hệ thống kênh (2 nhiệm vụ); xử lý chất thải môi trường nông thôn, làng nghề, chất thải của sản xuất công nghiệp (8 nhiệm vụ) và xây dựng các mô hình kinh tế xanh (02 nhiệm vụ).
Hội thảo đã nghe 04 bài trình bày về: Giải pháp khoa học – công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Khoa học Công nghệ trong dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh thiên tai; Tài nguyên nước dưới đất khu vực Nam Trung Bộ, sự biến động và giải pháp; Chương trình KC08/16-20 thực hiện chủ trương của Đảng và hành động của chính phủ tăng cường bảo vệ môi trường và báo cáo của các chuyên gia về định hướng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường./.

Thu Hằng

Triển khai công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão năm 2018

Email In PDF.

Sáng ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và phối hợp trong quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo an toàn đập vùng hạ du trước mùa mưa bão năm 2018. Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, lãnh đạo 12 huyện, thị xã, thành phố, 08 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam.

image001 - CopytnvTheo Báo cáo của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh, đến nay UBND tỉnh phê duyệt 12 Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện năm 2018; kiểm tra, thẩm định, đang trình UBND tỉnh xem xét 3 phương án. Về Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập, UBND tỉnh, Bộ Công Thương đã phê duyệt 14 Phương án của các thủy điện: A Vương, Sông Côn 2, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4A-B-C, Sông Bung 4, Sông Bung 6, Khe Diên, Za Hung, An Điềm II, Sông Bung 4A, Đắk Sa, Đắk Mi 3, Đắk Pring. Sở Công Thương cũng đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, quản lý an toàn đập năm 2018 của các nhà máy thủy điện.Các chủ đập thủy điện đã tổ chức xây dựng, lắp đặt hệ thống loa cảnh báo lũ từ xa để thông tin cảnh báo trực tiếp đến người dân; lắp đặt mốc thủy chí báo ngập vùng hạ du và biển chỉ dẫn sơ tán dân; các chủ hồ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các cuộc họp để truyền thông cảnh báo người dân trước mùa mưa lũ năm 2018.
Phát biểu Kết luận cuộc họp, đ/c Lê Trí Thanh cho rằng trong thời gian qua, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện các quy trình đã được phê duyệt. Trong thời gian đến, đề nghị các Sở, ngành, địa phương, các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện một số nội dung sau:
-Các chủ hồ chứa thủy điện sớm hoàn thành việc trình phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du; điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa cho phù hợp; thực hiện quan trắc lượng nước về hồ; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Đài Khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó...
- Đối với các địa phương, cần khẩn trương rà soát các khu vực đông dân cư, nhiều người qua lại nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phải có thông báo, cắm biển cảnh báo cho người dân biết; hoàn thiện, cập nhật cảnh báo thiên tai theo cấp độ rủi ro; khi có thiên tai xảy ra phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, tránh trường hợp lúng túng, bị động; đối với những công trình đang thi công dở dang nằm trên địa bàn thì địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc; tổ chức kè tạm thời những nơi có nguy cơ sạt lở cao.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh rà soát lại các Quy chế phối hợp với thủy điện; phối hợp với Sở TN&MT, Công Thương làm việc với Bộ, ngành Trung ương sớm điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa 1537; bổ sung đối tượng nhận tin nhắn về mưa bão, cập nhật thông tin thường xuyên lên Web của Văn phòng Ban chỉ huy; thuê chuyên gia điều hành mùa lũ năm 2018; giám sát camera các hồ chứa trong việc vận hành mùa lũ. .

Trần Ngọc Văn

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ

Email In PDF.

Ngày 11/9, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành, và các doanh nghiệp ven biển trên địa bàn tỉnh.

image001 - ba linh
Tại buổi Tập huấn, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển được xây dựng nhằm tổ chức thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên biển trong một thời gian nhất định, phù hợp với năng lực, phù hợp với nhiều mục tiêu chung và lâu dài của quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển. Các hoạt động cần thiết trong những năm tới như: Cũng cố Cơ chế điều phối liên ngành; Quản lý thông tin dữ liệu; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực; Triển khai một số hoạt động về biển, đảo liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ (báo cáo hiện trạng vùng bờ, phân vùng chức năng vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển, giao vùng biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, xây dựng và thực hiện Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển)
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức trong việc quản lý tổng hợp vùng bờ gắn với duy trì tính lành lặn của hệ sinh thái, đa dạng sinh học. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững vùng biển, hải đảo trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bá Linh

Đảm bảo an toàn đập và hồ chứa nước trước mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn đập trong năm 2018 có khoảng 30/73 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh có hiện tượng sụt lún, xói lở mái thượng, hạ lưu đập, lòng hồ bị bồi lấp khá lớn, cửa cống xả và thiết bị đóng mở xuống cấp rò rỉ, tràn xả lũ bị bong vữa, nứt nẻ hoặc tràn đất tự nhiên có khẩu độ còn nhỏ, khả năng thoát lũ kém, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Phần lớn các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng từ nhiều năm trước, với kỹ thuật thi công còn hạn chế, năng lực tính toán, thiết kế khá củ kỹ; mặt khác, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên còn thiếu và hạn hẹp; vì vậy, nhiều hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn và đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân.
Trước tình hình đó, ngày 11/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện các công việc khẩn cấp như sau:

IMG 3946 - Copy
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, sẵn sàng sơ tán nhân dân theo các cấp báo lũ để chỉ đạo ứng phó; Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn và lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp; Cũng cố lực lượng quản lý hồ chứa đủ năng lực, chuyên môn để theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Chủ động bố trí nguồn kinh phí để duy tu, bão dưỡng, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa trên địa bàn.
- Các Sở, Ban, ngành: Tăng cường, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; Lập danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi hư hỏng, xuống cấp gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; Rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ chưa triển khai thực hiện mà có hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dừng thực hiện; Kịp thời đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; tham mưu UBND tỉnh sử dụng ngân sách, địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, duy tu, bảo dưỡng các đập, hồ chứa thủy lợi; Tổ chức đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa.
- Các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hồ chứa nước thủy lợi: Hằng năm phải thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa; xây dựng phương án phòng, chống lụt bão; phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8; Tổ chức kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Phối hợp với địa phương xây dựng bản đồ ngập lụt trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.
- Các đơn vị quản lý hồ thủy điện: Xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định; đầu tư trang bị giám sát tự động, hệ thống cảnh bảo lũ, lắp đặt bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn; Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa đãđược phê duyệt; tổ chức, kiểm tra, duy tu, bão dưỡng, sửa chữa và lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo lũ lụt vùng hạ du; Rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết quy chế phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện phù hợp với thực tế.

Nguyễn Hướng

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018)

Email In PDF.

Sáng ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018).
Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; các đồng chí nguyên Ủy Viên BCH Trung ương Đảng - nguyên Bộ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức quốc tế; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục biển và hải đảo 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

IMG 2906 - Copy
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và đã đạt được một số kết quả nhất định. Bộ máy tổ chức của Tổng cục và các Chi cục Biển và Hải đảo liên tục được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Tổng cục có trên 700 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý biển, đảo bước đầu đã được đầu tư, nâng cấp.
Tổng cục đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản Qui phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đặc biệt, với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trương biển, hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng từng bước được xây dựng và triển khai, góp phần bảo đảm tài nguyên biển, hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả; đồng thời, duy trì chức năng và cấu trúc của các hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm an ninh-quốc phòng, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đảo, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại triên biển.
Qua nhìn nhận chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, 10 năm chưa phải là dài nhưng với những nỗ lực không ngừng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, công tác Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đã có được những thành tựu như hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và thường xuyên của Lãnh đạo Bộ TN&MT, cùng với đó là những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt là các thế hệ Lãnh đạo Tổng cục đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Bế mạc buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo, công chức, viên chức các thế hệ của Tổng cục; các cơ quan Trung ương và địa phương đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ đã có những quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có những bước đi và phát triển vững chắc, đẩy nhanh và đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, góp phần tăng giá trị đóng góp với nền kinh tế quốc dân; bảo vệ môi trường, ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ mới./.

Hoàng Yến

Tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ quốc gia

Email In PDF.

Ngày 26/9/2018 tại trụ Sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc Gia. Chủ trì Hội thảo có TS Vũ Sỹ Tuấn - Tổng cục phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đại diện các Cục của Tổng cục Biển và Hải đảo, các cơ quan đơn vị của Tổng cục, đại diện 28 tỉnh thành có biển trên cả nước.
Tại buổi tham vấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khung báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc gia, nghe các bài giới thiệu về báo cáo vùng bờ của các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Hải Phòng và Kiên Giang.

hinh anh tham van - Copy
Báo cáo tình trạng vùng bờ (SOC) theo khung hướng dẫn của PEMSEA gồm nhiều chỉ số, trong đó có 2 nhóm chính là nhóm chỉ số về quản lý và nhóm chỉ số về phát triển bền vững. Cũng như tình trạng chung trong cả nước, các tỉnh Quảng Nam, Hải phòng và Kiên Giang mới chỉ khởi động xây dựng báo cáo dựa trên các chỉ số do PEMSEA hướng dẫn. Hy vọng trong thời gian đến, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường toàn cầu thông qua PEMSEA và Tổng cục Biển và Hải đảo, các địa phương sẽ được xây dựng Báo cáo SOC cho riêng địa phương mình với những chỉ số thuyết phục, có độ chính xác cao.

Hoàng Yến

Tổng kết pha 3 chương trình sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF)

Email In PDF.

Ngày 24/8/2018 tại thung lũng Ngọc Linh, Thạch Thất, Hà nội, Ban Điều phối Quốc gia MFF Việt Nam thông qua Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức Hội thảo tổng kết pha 3 - Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai với Chủ đề " Cải thiện sức chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng ven biển: Chia sẻ trí thức và các bài học kinh nghiệm".

20180824 171143 - Copy
Rừng ngập mặn cho tương lai là một sáng kiến dựa trên hợp tac nhằm tăng cường đầu tư vào hệ sinh thái ven biển vì mục tiêu phát triển bền vững. MFF hoạt động hướng tới một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn hơn cho cộng đồng ven biển. Sứ mệnh của MFF là phát triển các hệ sinh thái ven biển thông qua cách tiếp cận dựa trên hợp tác, tập trung vào con người, phù hợp với chính sách và định hướng đầu tư. Cách tiếp cận này sẽ nâng cao, và áp dụng kiến thức, nâng quyền cho cộng đồng và các bên liên quan, tăng cường quản lý, ổn định sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu.
Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu cách tiếp cận và các kết quả của MFF trong việc tăng cường sức chống chịu và thúc đẩy quản lý vùng bờ bền vững. Chia sẻ để nhân rộng các bài học kinh nghiệm của MFF tới các nhà hoạch định chính sách và các đơn vị quản lý tại địa phương. Thảo luận khả năng kết nối với các đầu tư của MFF với các chương trình và dự án phát triển khác liên quan tới quản lý bền vững vùng bờ.
Trong hội thảo đã được nghe các kinh nghiệm về quản lý và bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có sự tham gia của cộng đồng, tăng cường quản trị vùng ven biển . Các phương hướng nhân rộng các kết quả, thực hành tốt của MFF Việt Nam.

Hoàng Yến

Hoạt động trình diễn hệ thống công cụ kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biển tại tỉnh Thanh Hóa

Email In PDF.

Trong hai ngày 23-24/8/2018, Cục Quản lý khai thác Biển và Hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức hoạt động trình diễn hệ thống công cụ kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biển tại tỉnh Thanh Hóa. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trên cả nước. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển". Các giảng viên của đợt trình diễn đến từ Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

image001 - Copy
Ngày 23/8, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trên cả nước tiếp nhận tài liệu theo Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam. Sau đó các đại biểu được hướng dẫn sử dụng hệ thống công cụ kỹ thuật giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

image003tt
Sáng ngày 24/8, các đại biểu tham gia thực hành hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại khu vực giả định giao khu vực biển tại vùng ven biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trắc địa và bản đồ biển đến từ Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.
Đợt trình diễn đã thu được nhiều kết quả về nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác giao khu vực biển. Hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển" cần nhanh chóng hoàn thiện để chuyển giao cho các địa phương nhằm nâng cao trong công tác quản lý từ trung ương đến địa phương.

Trần Trung

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung năm 2018

Email In PDF.

Từ ngày 17-18/8/2018, Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi tổ chức lớp Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các chi cục Biển và Hải đảo từ Quảng Trị đến Phú Yên. Các giảng viên gồm Ông Phạm Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty SOS Môi trường và Lãnh đạo Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.

image001 - Copyt
Ngày 17/8, hơn 40 đại biểu thuộc cơ quan quản lý của các tỉnh miền Trung và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia các bài thực hành sử dụng, triển khai trang thiết bị vật tư chuyên dụng cho ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố dầu tràn xâm nhập vào khu vực bãi tắm và các khu vực nhạy cảm khác cũng như khắc phục sự cố tràn dầu do va chạm tàu trên biển.

image003 - Copytt
Ngày 18/8, các đại biểu tham gia diễn tập thực tế ứng phó sự cố tràn dầu trên bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Các đại biểu sẽ được thực hành cập nhập một số kỹ thuật mới trong ứng phó sự cố tràn dầu ngoài biển của tàu cá và xâm nhập đường bờ.

Trần Trung

Trang 1 trong tổng số 33