Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam - Hoạt động khoáng sản
Đốt lán trại phục vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực. xa Đăkpring. Nam Giang
Đốt lán trại ph...
Image Detail Image Download
Đốt lán trại phục vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực. xa Đăkpring. Nam Giang
Đốt lán trại ph...
Image Detail Image Download
Đốt lán trại phục vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Cọp xa Đăkpring. Nam Giang
Đốt lán trại ph...
Image Detail Image Download
Đốt lán trại phục vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Ring xã Đăkpring Nam Giang
Đốt lán trại ph...
Image Detail Image Download
Đốt lán trại phục vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Cọp xa Đăkpring. Nam Giang
Đốt lán trại ph...
Image Detail Image Download
v
v
Image Detail Image Download
Đốt lán trại phục vụ khai thác vàng trái phép tại bãi vàng nhẹ
Đốt lán trại ph...
Image Detail Image Download
Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thủy điện sông Bung 4
Kiểm tra hoạt đ...
Image Detail Image Download