Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1524
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 09 Tháng 7 2018 08:59

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1048 68.8%
Không cần thiết
319 20.9%
Cần thiết
119 7.8%