Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1583
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 13 Tháng 1 2020 14:17

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1093 69%
Không cần thiết
330 20.8%
Cần thiết
122 7.7%