Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1493
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 14:58

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1021 68.4%
Không cần thiết
315 21.1%
Cần thiết
119 8%