Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1504
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 12:41

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1031 68.6%
Không cần thiết
316 21%
Cần thiết
119 7.9%