Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1511
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 31 Tháng 1 2018 05:15

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1038 68.7%
Không cần thiết
316 20.9%
Cần thiết
119 7.9%