Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1480
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 23 Tháng 5 2017 14:03

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1010 68.2%
Không cần thiết
315 21.3%
Cần thiết
117 7.9%