Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1487
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 09:26

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1015 68.3%
Không cần thiết
315 21.2%
Cần thiết
119 8%