Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1567
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 15:35

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1085 69.2%
Không cần thiết
323 20.6%
Cần thiết
121 7.7%