Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1482
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 07:20

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1011 68.2%
Không cần thiết
315 21.3%
Cần thiết
118 8%