Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

In

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/09/2015 hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: