Kiểm tra tình hình phát triển các giống lúa, chịu hạn, mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

In

Trong khuôn khổ của Chương trình mục tiêu quốc gia  thích ứng với biến đổi khí hậu, ngày 25/7/2012 Văn phòng Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục Bảo vệ thực vật  kiểm tra tình hình phát triển các giống lúa chịu hạn, mặn vụ mùa Hè Thu tại xã Điện Nam Bắc huyện Điện Bàn và xã Tam Phú Thành phố Tam Kỳ.

BDKH_111

Trong đó 2 giống lúa đang triển khai trồng thử nghiệm tại Điện Bàn và Tam Kỳ là TPR45 và CH207. Vụ Hè Thu cũng chỉ mới đang triển khai trồng thử nghiệm trên 1 ha ở huyện Điện Bàn và Tam Kỳ, qua quá trình kiểm tra cho thấy thời điểm này tình trạng thiếu nước diễn ra trên diện rộng nhưng cây lúa vẫn phát triển bình thường và lúa đang làm đòng.

11

Các giống lúa chịu hạn, mặn cũng chỉ mới trồng thử nghiệm tại một số địa phương thường xuyên không chủ động nước tưới nhưng bước đầu cũng đã cho kết quả khả quan. Với việc sinh trưởng và phát triển của các giống lúa mới như hiện nay, vụ Hè thu năm nay đạt hiệu quả năng suất cao sẽ sẽ tiếp tục nhân rộng ra đối với những cánh đồng thường xuyên không chủ động nước tưới trong toàn tỉnh.

Mô hình này thành công sẽ là tín hiệu vui cho nông dân, khi tình trạng thiếu nước vào mùa khô đang là nổi lo của người trồng lúa trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay.

Thu Hằng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: