Thị xã Điện Bàn: Hội nghị tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

In

Sáng ngày 10/01/2019, tại hội trường UBND thị xã Điện Bàn, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Hiếu - Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án, chủ trì hội nghị; ông Ngô Văn Trịnh - Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án thị xã; lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam; cùng với đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - môi trường của 20 xã, phường.

Quang cảnh tổng kết công tác thu gom xử lý rác thải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Trong những năm qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thị xã và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể, công tác triển khai thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã đã đạt được kết quả đáng kể, cụ thể: Tính đến hết năm 2018, 100% các xã, phường, 100% thôn, khối phố đã triển khai và tham gia thực hiện thu gom rác thải; tổng số hộ tham gia thu gom rác thải ngày càng tăng, số hộ tham gia thu gom rác thải có đóng phí đạt 94,09% (46.880/49.827 tổng số hộ theo nóc nhà); nhận thức, ý thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được nâng lên một cách rõ rệt. Đồng thời, hầu hết các địa phương đã xây dựng được bộ thu, phương án tài chính, tổ chức triển khai thu phí rác thải và dần khắc phục được mất cân đối tài chính tại địa phương.
Tại Hội nghị, bên cạnh báo cáo về tình hình thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn trong năm 2018 trên địa bàn thị xã, một số vấn đề nổi cộm được đưa ra thảo luận bao gồm: Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Đề án tại địa phương; việc thu hồi kinh phí thực hiện Đề án của thị xã; công tác bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam thu gom rác trực tiếp đối với các hộ dân ở các tuyến đường đã khảo sát, đảm bảo phương tiện thu gom rác lưu thông; công tác triển khai, nhân rộng mô hình thu gom rác theo phương thức khoáng hộ, ... Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam đã giải đáp các vấn đề nêu ra trong Hội nghị.
Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hiếu đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương; đồng thời có những đề nghị đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án trong năm 2019.

Phạm Ngọc Thắng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: