Hội nghị triển khai Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tưởng Chính phủ

In

Ngày 09/3/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến cùng 18 điểm cầu tại 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Copy of 101504 20170309 133752Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của Thanh tra tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở TN&MT,... và 05 địa phương bàn về công tác, giải pháp phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Kết thúc Hội Nghị, đ/c Lê Trí Thanh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau:
- UBND cấp huyện: Có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để triển khai thực hiện Quyết định 81.
- Sở TN&MT tích cực phối hợp với Hội Nông dân trong công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ...
Việc phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân là cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân trên cơ sở quy định của pháp luật vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

T.Tra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: