Dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động khoáng sản

In

Thực hiện Quyết định thanh tra số 84/QĐ-STNMT ngày 27/3/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 05/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động khoáng sản đối với Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP tại Núi Lăng, thôn Phú Ninh, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành.

Copy of ảnh thông qua dự thảo KLTTTham dự cuộc họp có Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ trì, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Núi Thành, Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 27/3/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sau khi nghe Đoàn Thanh tra thông qua báo cáo dự thảo Kết luận thanh tra, ý kiến tham gia của Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất với dự thảo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết luận cuộc họp, Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở đề nghị Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nghiêm túc khắc phục các nội dung còn tồn tại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Nguyễn Thị Thiết


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: