Số: 14 /2010/QĐ-UBND

In

Quyết định số: 14 /2010/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 22 tháng  7  năm 2010 V/v Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

(Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: