LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tháng trước    Tuần trước   Từ ngày:26/6/2017 Đến ngày:2/7/2017   Tuần sau   Tháng sau
THỨ/NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 26/607h30Họp ĐTM dự án vỏ lon bằng nhôm; KDL sinh thái thể thao biển C.Hạnh, CCMT, TTQTP/hB
08h00Họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5,HĐNDA.HàP/h2,t3Xe 36
08h00Tham gia ý kiến thẩm định dự án KDl sinh thái làng quê ĐĐSở KHĐT
08h00Kiểm tra quyết toán Văn phòng Đăng ký QSD đất (3 ngày)KT: Sở,ĐĐ,QT,MT,CNTTVPĐK
13h30Họp gi/quyết v/mắc công tác thu hồi đất ngã tư Hà LamĐĐThăng Bình
14h00Họp ĐTM Cty Thủy LongC.Hạnh, CCMTP/hB
Ba 27/607h30Tập huấn diễn tập tại Tiên PhướcA. TâmTiên PhướcXe 79
07h30Dự HN Tỉnh ủy lần thứ tám, khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020 (dời qua sáng ngày 03/7/2017)LĐSHT Tỉnh ủy
07h30Họp Hội đồng gi/quyết khiếu nại vụ ông Huỳnh Đức ThắngA.Hà,TTraTTT
08h00 Kiểm tra về tài nguyên nước Đoàn kiểm tra BV Đa khoa Thăng Hoa, Thăng Bình Xe 36
08h00Tham gia ý kiến thẩm định dự án Trung tâm đào tạo lái xe ô tôĐĐSở KHĐT
08h00Họp Chi bộ CNTT-biển đảoĐVCB TT-BHĐP.Đ-Đ
08h00Tham gia khảo sát địa điểm mô hình nông nghiệp, nông thônĐĐXã Tam Giang
08h30Họp thông qua đề cương cơ sở dữ liệu môi trườngC.Hạnh, CCMT, TTCNTTP/h A
13h30Họp giao ban trực tuyến với địa phương Chương trình MTQG xây dựng NTMC.Hạnh, CCMT.P/h2,T3
14h00Kiểm tra, giám sát Chi bộ Phát triển quỹ đấtUBKT Đảng ủyPTQĐ
14h00Dự l/v với Cty Thiên Đường Cổ Cò về thực hiện dự ánĐĐHCC
Tư 28/607h30Họp về hỗ trợ đất để bố trí cho cán bộ, bác sĩ tại BVĐK Trung ươngA.Thọ,ĐĐP/hA
07h30Kiểm tra khảo sát khu vực đấu giá khai thác khoáng sảnKSQuế Sơn
07h30 Hội thảo Kinh tế tư nhân VP KS Mường Thanh
08h00Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2017A.HàP/hB,HĐNDXe 79
08h00Kiểm tra xả nước thải vào nguồn nướcNHội An
08h00Kiểm tra khu vực khai thác chế biến khoáng sản (2 ngày)C.Hạnh,MT,KSPhước Sơn
13h30Họp nghe b/cáo Đề án Di sản Văn hóa Thế giớiĐĐP/h2,t3
14h00Họp về dự thảo hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dânC.HạnhUBMTTQVN tỉnh
14h30Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2016
A.Thọ,ĐĐHT2ĐĐ chuẩn bị hồ sơ và nội dung liên quan đất đai KTM, tính tiền đất cty Bách Đạt
14h30Họp chi bộ VPĐV CB
Năm 29/606h00 Thanh tra đất đai Đoàn Thanh tra Cty Thủy Long, Ph. Cẩm Nam, Hội An Xe 79
07h30Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIILĐSTTHNXe 36
07h30Dự HN cán bộ chủ chốt của tỉnh ủyBGĐ TTHN
07h30K/tra thực địa các kh/vực xin chủ trương lập phương án cải tạo đồng ruộngKSĐiện Bàn
08h00Kiểm tra xả nước thải vào nguồn nướcNướcĐiện Bàn
08h00Họp Chi bộ Quản lý đất đaiĐVCB ĐĐP/hB
08h00Kiểm tra quyết toán Chi cục Bảo vệ Môi trườngKT: Sở, ĐĐMT
08h00Th/gia Tập huấn về định mức kinh tế kỹ thuật phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục A.ViệtNha Trang
08h00 Họp bàn việc vận hành Cơ sở dữ liệu đất đai huyệnCNTTNúi Thành
14h00Họp Chi bộ N-KSĐVCB N-KSP.Đ-Đ
14h00Kiểm tra thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng d/án đường cao tốcĐĐDuy Xuyên
15h30Họp nghe c/bố Quyết định tổ chức bộ máy của Ban Quản lý PTĐTM Điện Nam-Điện NgọcVPĐiện Nam-Điện Ngọc
Sáu 30/607h30Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI...A.Hà,ĐK,VPHT2
07h30 Dự Lễ bàn giao KS,MT Cty Vàng Bông Miêu Xe 79
08h00 Kiểm tra về tài nguyên nước; KTTV Đoàn kiểm tra Nhà máy thủy điện Khe Diên, Nông Sơn Xe 36
08h00Thông qua dự thảo KQKT Tổng Cty Phát điện 2A.Hà,ĐKTP/hA
08h00Kiểm tra Trung tâm Công nghệ Thông tin TNMTKT: Sở, BHĐCNTT
08h00Kiểm tra xác định giá đấtA.Thọ,ĐĐĐiện Bàn
08h00Hội nghị sơ kết 6 tháng Trung tâm PTQĐ LĐS,VP,ĐĐ,PTQĐHội An
13h30Họp b/cáo về xây dựng sửa đổi, bổ sung chính sách BT,GPMB trên địa bàn tỉnh (Hoãn)A.Hà,ĐĐP/h2,t3
Bảy 1/7
CN 2/7