UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại Lộc: Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sáng ngày 17/10/2019, UBND huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tham dự cuộc họp có ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin; Giáo dục, Đài truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1090 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc.

Núi Thành với giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn

Trước những hạn chế, tồn tại trong việc xử lý vấn đề rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thời gian qua, mới đây, Huyện ủy Núi Thành đã thông qua Nghị quyết chuyên đề với nhiều giải pháp tích cực để khắc phục…