Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 111 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
1 11/05/2022 Hết thời gian xin ý kiến
2 20/04/2023 Hết thời gian xin ý kiến
3 11/05/2022 Hết thời gian xin ý kiến
4 27/11/2023 Hết thời gian xin ý kiến
5 10/07/2024 Đang trong thời gian xin ý kiến
6 03/07/2024 Hết thời gian xin ý kiến
7 20/06/2024 Hết thời gian xin ý kiến
8 06/06/2024 Hết thời gian xin ý kiến
9 31/05/2024 Hết thời gian xin ý kiến
10 23/05/2024 Hết thời gian xin ý kiến