Trích yếu Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Dự thảo văn bản
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị Quyết
Ngày ban hành 22/09/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường