Trích yếu ĐTM KHU DAN CU DUY TRINH (KHU DAN CU PHU DUONG)
Lĩnh vực Tham vấn ĐTM (cấp Tỉnh)
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 11/05/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu ĐTM KHU DAN CU DUY TRINH (KHU DAN CU PHU DUONG)