Trích yếu V/v Phê duyệt Chiều rộng, Ranh giới hành lang bờ biển tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Dự thảo văn bản
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 11/07/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu V/v Phê duyệt Chiều rộng, Ranh giới hành lang bờ biển tỉnh Quảng Nam