Trích yếu Đăng tải Báo cáo đề xuất cấp GPMT nhà máy thủy điện Đăk Mi 3
Lĩnh vực Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 07/08/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Đăng tải Báo cáo đề xuất cấp GPMT nhà máy thủy điện Đăk Mi 3