Trích yếu DTM.Duong gom QL1
Lĩnh vực Tham vấn ĐTM (cấp Tỉnh)
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 31/01/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu DTM.Duong gom QL1