Trích yếu Tóm tắt ĐTM - KDC NTM Tổ 17 thôn Nam Bình Sơn - Bình Lãnh
Lĩnh vực Tham vấn ĐTM (cấp Tỉnh)
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 21/02/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Tóm tắt ĐTM - KDC NTM Tổ 17 thôn Nam Bình Sơn - Bình Lãnh