Trích yếu Đầu tư xây dựng nhà máy nước trung tâm huyện và các xã lân cận huyện Nông Sơn
Lĩnh vực Tham vấn ĐTM (cấp Tỉnh)
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 02/03/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Đầu tư xây dựng nhà máy nước trung tâm huyện và các xã lân cận huyện Nông Sơn