Trích yếu BC DTM DU AN QUANG TRUONG, TTVH VA CAC HANG MUC KHAC (GIAI DOAN 1)
Lĩnh vực Tham vấn ĐTM (cấp Tỉnh)
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 09/03/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu BC DTM DU AN QUANG TRUONG, TTVH VA CAC HANG MUC KHAC (GIAI DOAN 1)