Trích yếu Khai thác cát, sỏi làm VL XDTT tại thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc
Lĩnh vực Tham vấn ĐTM (cấp Tỉnh)
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 13/03/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Khai thác cát, sỏi làm VL XDTT tại thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc