Trích yếu QD phe duyet bao cao DTM Cau Tu Son-KS.signed
Lĩnh vực Công khai Quyết định thành lập hội đồng và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 17/03/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu QD phe duyet bao cao DTM Cau Tu Son-KS.signed