Trích yếu HS đề nghị cấp GPMT Cơ sở Trang trại chăn nuôi Đại Chánh, thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 08/05/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu HS đề nghị cấp GPMT Cơ sở Trang trại chăn nuôi Đại Chánh, thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam