Trích yếu Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Khu TĐC Núi Gai
Lĩnh vực Công khai Quyết định thành lập hội đồng và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Ngày ban hành 18/05/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Khu TĐC Núi Gai