Địa chỉ: 18 Lê Lợi - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.852347