Nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam”

Ngày 17/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050" và "Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam".

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở, cùng đại biểu là các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Ban quản lý đầu tư xây dựng; các Hội, đoàn thể; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tại Hội thảo Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ "Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050", "Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam" và đề xuất Dự thảo "Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050". Tại Hội thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được sự góp ý của các Sở, ngành, đơn vị, đoàn thể và địa phương cho nhiệm vụ và Dự thảo Kế hoạch hành động nêu trên.
Qua đó, Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở yêu cầu Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường tiếp thu các ý kiến của đại biểu; đồng thời, tiếp tục làm việc với các Sở, ngành và địa phương thu thập bổ sung các tài liệu, số liệu cần thiết để hoàn thiện nhiệm vụ và để Sở sớm lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện.

Tin liên quan