Đối thoại với 2 hộ dân để xem xét, giải quyết khiếu nại

Ngày 03/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đối thoại với hộ ông Phan Quang Tùng và ông Phan Quang Phương, cùng trú tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hộ ông Phan Quang Tùng khiếu nại yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn công nhận là đất ở và bồi thường đất ở đối với toàn bộ diện tích 268,83m2 đất xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống cho gia đình Ông bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (UBND thị xã Điện Bàn đã công nhận và bồi thường đất ở đối với 200m2, nay Ông tiếp tục khiếu nại công nhận và bồi thường đất ở đối với diện tích 68,83m2).

Hộ ông Phan Quang Phương khiếu nại yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn bồi thường cho hộ Ông theo đơn giá đất ở đối với diện tích 26,8m2 bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.        

Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của 02 hộ dân, qua ý kiến của ông Tùng, ông Phương và các thành viên dự họp, ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở TN&MT, chủ trì buổi đối thoại kết luận:

Nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Phan Quang Tùng và ông Phan Quang Phương, cùng trú tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận. Sở TN&MT tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của 02 hộ dân trên theo hướng không công nhận nội dung khiếu nại.

Tin liên quan