Triển khai thực hiện DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021, theo đó lộ trình đến năm 2025 đạt 100% thủ tục hành chính (TTHC) triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 (trừ các thủ tục không thể thực hiện). Sáng ngày 27/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức buổi làm việc với các Sở, ngành để thống nhất danh mục và lộ trình triển khai dịch vụ công mức độ 4 của tỉnh.

Việc cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, khi tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC. Tăng tính công khai, minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ, tránh được sự phiền hà, nhũng nhiễu của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tổ chức, cá nhân nắm được thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình hồ sơ đang nằm ở phòng, đơn vị nào? Đang được công chức nào thụ lý? Hồ sơ đang giải quyết ở khâu nào?...); Đồng thời nhận được ngay yêu cầu nếu cần bổ sung hồ sơ hay thông báo khi có kết quả thông qua hệ thống tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử. Do đó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công...
Với tinh thần đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã rà soát và đăng ký 62/96 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, (chiếm 64,6% trên tổng số TTHC của Sở).

Tin liên quan