Họp bàn giải pháp đẩy mạnh CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 13/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan Sở trong thời gian sắp tới.Ông Trần Thanh Hà –Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc, với sự tham gia của lãnh đạo – chuyên viên tham mưu công tác cải cách hành chính của các phòng - đơn vị trực thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, ông Tào Quý Tâm – Chánh Văn phòng Sở đã báo cáo những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng.

Sau khi nghe ý kiếnphát biểu của lãnh đạo các phòng – đơn vị trực thuộc Sở, ông Trần Thanh Hà kết luận: đề nghịChi cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam thực hiện công bố TTHC lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các phòng - đơn vị rà soát các văn bản QPPL đã đăng ký ban hành trong năm 2021, thực hiện cho đúng thời hạn đã đăng ký; đề nghị Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục BVMT xây dựng và ban hành ISO 9001: 2015 theo Quyết định của UBND tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam khẩn trương rà soát, lập danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực phải thực hiện số hóa, lưu trữ, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2021 (theo Thông báo số 386/TB-UBND ngày 01/9/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu); CC-VC chưa hoàn thành cập nhật hồ sơ dữ liệu phần mềm quản lý CBCC phải khẩn trương thực hiện; hồ sơ TTHC trễ hẹn phải thực hiện công khai xin lỗi đúng quy định; quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị và thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;.…/.

Tin liên quan