Xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí

Viện Công nghệ thực phẩm nghiên cứu hoàn chỉnh công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí

Viện Công nghệ thực phẩm nghiên cứu hoàn chỉnh công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí.

 

Nước thải từ bể thu gom được bơm lên bể điều hòa, để lắng cặn sơ bộ. Sau đó nước thải được bơm vào các khoang xử lý kỵ khí có gắn chất mang và hệ thống khuấy bổ trợ. Nước thải sau khi xử lý được đưa vào bể lắng tiếp theo để xử lý mùi và loại bỏ vi sinh vật kết hợp với lắng cặn. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường được đưa ra ngoài, bùn thải được đưa về sân phơi.

Ưu điểm của công nghệ là giá thành xử lý nước thải thấp; dễ sử dụng, thu gọn tùy theo yêu cầu sử dụng; dễ mở rộng; hệ thống dễ vận hành, thao tác đơn giản. Giá thành hệ thống là 1,2 tỷ đồng, phí chuyển giao bí quyết 100 triệu đồng.

 (Theo Cục TNN)

Tin liên quan