Huyện Núi Thành tổ chức xét duyệt đề cương dự án năm 2012

Thực hiện nhiệm vụ về quản lý môi trường năm 2012 trên địa bàn huyện Núi Thành, ngày 16/7/2012, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng Dừa nước tại sông Trầu và sông Bến Đình và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ, phục hồi” do Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án; Dự án với mục tiêu: Nghiên cứu, khảo sát đánh giá hiện trạng cây dừa nước tại sông Bến Đình và sông Trầu trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch, bảo tồn rừng dừa nước, cải thiện môi trường sinh thái,  hạn chế bão lũ trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu

Thực hiện nhiệm vụ về quản lý môi trường năm 2012 trên địa bàn huyện Núi Thành, ngày 16/7/2012, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng Dừa nước tại sông Trầu và sông Bến Đình và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ, phục hồi” do Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án;

Dự án với mục tiêu: Nghiên cứu, khảo sát đánh giá hiện trạng cây dừa nước tại sông Bến Đình và sông Trầu trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch, bảo tồn rừng dừa nước, cải thiện môi trường sinh thái,  hạn chế bão lũ trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án đã được Hội đồng xét duyệt đánh giá cao và thống nhất đề nghị UBND huyện phê duyệt cho triển khai.

 Bùi Thị Hồng

Tin liên quan