Quyết định số 89/QĐ-UBND

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ Quyết định

2/ Phụ lục

Tin liên quan