Chung tay vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước

Cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vô cùng bức xúc, căm phẫn việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống kể cả tàu quân sự xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 01 tháng 5 năm 2014

Cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vô cùng bức xúc, căm phẫn việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống kể cả tàu quân sự xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.
Cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam nghiêm túc chấp hành thực hiện Công điện ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Mỗi người Việt Nam góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng pháp luật của nước ta và luật pháp quốc tế, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống./.

Tin liên quan