Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trườngThực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính được giao và nhu cầu tiếp nhận công chức, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cụ thể như sau: 1

 

145204-tuyen-dung

Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính được giao và nhu cầu tiếp nhận công chức, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tiếp nhận công chức: 01 công chức cần tiếp nhận làm việc tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Vị trí việc làm cần tiếp nhận Tham mưu thực hiện công tác hành chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác tổng hợp, quản trị cơ sở vật chất tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Đối tượng tiếp nhận: Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ, đang công tác tại các cơ quan trong hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp tỉnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người có nguyện vọng được tiếp nhận
3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
a) Có đơn xin chuyển công tác về Sở Tài nguyên và Môi trường có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức; có lý lịch rõ ràng;
b) Có năng lực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận;
c) Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
d) Cam kết công tác tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường ít nhất 05 năm trở lên;
e) Có kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự; xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất;
f) Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.
3.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của các vị trí cần tiếp nhận
- Người tiếp nhận đang là công chức giữ ngạch chuyên viên;
- Dưới 40 tuổi; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy thuộc ngành Hành chính học hoặc Luật học;
4. Thành phần hồ sơ dự tuyển
- Đơn đề nghị được tiếp nhận có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức và cam kết công tác tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường ít nhất 5 năm trở lên;
- Bản tự đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan quản lý công chức;
- Bản photo: Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu; quyết định tuyển dụng; quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền; Sổ bảo hiểm xã hội;
- Bản photo Phiếu đánh giá công chức (hàng năm) trong 03 năm từ 2015-2016-2017;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao Giấy khai sinh;
5. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 05/7/2018 đến hết ngày 05/8/2018.
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Văn phòng - Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại liên hệ: 02353.852.799
- Thời gian dự kiến kiểm tra hồ sơ, thẩm tra lý lịch, gặp mặt ứng viên, sát hạch trong khoảng thời gian từ 06/8/2018 đến 15/8/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

Tin liên quan