Số: 132/QĐ-TNMT

Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2010

Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2010.

(Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản)

Tin liên quan