Thông báo tuyển dụng Công chức

Căn cứ nhu cầu chỉ tiêu biên chế được phân bổ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng bổ sung 01 công chức thuộc biên chế Nhà nước làm việc tại Thanh Tra Sở; cụ thể như sau:- Đối tượng tuyển dụng: là công chức Nhà nước, tốt nghiệp đại học Luật hoặc Quản lý đất đai hệ chính qui, có sức khỏe tốt, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Căn cứ nhu cầu chỉ tiêu biên chế được phân bổ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng bổ sung 01 công chức thuộc biên chế Nhà nước làm việc tại Thanh Tra Sở; cụ thể như sau:
- Đối tượng tuyển dụng: là công chức Nhà nước, tốt nghiệp đại học Luật hoặc Quản lý đất đai hệ chính qui, có sức khỏe tốt, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Đối tượng ưu tiên: Giới tính Nam; Đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Hồ sơ dự tuyển nộp tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, 100 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 5/9/2013 đến hết ngày 30/10/2013.

Tin liên quan