Tin buồn

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, CB-CC-VC và người lao động Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí: Trần Phước Mai, sinh ngày 20/01/1957, quê quán: xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, qua một thời gian lâm bệnh nặng đồng chí đã từ trần vào lúc 13h18p ngày 19 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 15/8 năm Quý Tỵ) tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng, hưởng dương 56 tuổi

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, CB-CC-VC và người lao động Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Trần Phước Mai, sinh ngày 20/01/1957, quê quán: xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, qua một thời gian lâm bệnh nặng đồng chí đã từ trần vào lúc 13h18p ngày 19 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 15/8 năm Quý Tỵ) tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng, hưởng dương 56 tuổi.

Lễ nhập quan đồng chí được tổ chức vào lúc: 20h00 ngày 19/9/2013.

Lễ viếng bắt đầu từ 07h00 ngày 20/9/2013.

Lễ truy điệu được tổ chức vào 16h00 ngày 22/9/2013 tại nhà riêng, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Lễ an táng được tổ chức vào lúc: 06h00 ngày 23/9/2013 (19/8 năm Quý Tỵ) tại Nghĩa trang Gia tộc Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Kính báo!

Tin liên quan