Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bền vững đất ngập nước

Thực hiện kế hoạch Dự án “Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước” (WAP) năm 2011, ngày 8/12/2011 Sở TN&MT tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bền vững đất ngập nước”

dnnThực hiện kế hoạch Dự án “Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước” (WAP) năm 2011, ngày 8/12/2011 Sở TN&MT tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bền vững đất ngập nước”.

Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Dũng - PGĐ Sở TN&MT cùng các đại biểu và báo cáo viên đến từ Tổng cục biển và hải đảo, WWF tại Việt Nam, Văn phòng hợp phần thích ứng với BĐKH Quảng Nam, vườn quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định, WWF tỉnh Kiên Giang, Viện nghiên cứu Tài nguyên Duyên hải Á Châu Việt Nam (CORIN-Asia Việt Nam), Đại Học Khoa học Huế, Đại Học Đà Nẵng và các đại diện các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã có liên quan đến dự án.

Nội dung hội thảo như sau: Chia sẽ kết quả thực hiện quản lý bền vững đất ngập nước giữa các địa phương trong Liên minh ngập nước; Nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương về tầm quan trọng của hệ sinh thái đất ngập nước trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu; Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường sự hợp tác trong quản lý bền vững đất ngập nước giữa các đối tác trong Liên minh.

Ngày 9/12/2011 đoàn đại biểu và báo cáo viên của Hội thảo có chuyến tham quan, học tập tại làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Khu du lịch này đã được dự án Wap hỗ trợ phát triển mô hình làng nghề du lịch bởi các nghề thủ công như đang chiếu, nhà vườn, làng chài,…

Nguyễn Hướng

Tin liên quan