Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp huyện: Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, đề xuất các giải phảp bảo vệ môi trường nước huyện Núi Thành

Ngày 05/01/2012, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước huyện Núi Thành”

Ngày 05/01/2012, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước huyện Núi Thành”. Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm có Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Nam, Chi cục Biển và Hải đảo Quảng Nam, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Núi Thành. Ông Nguyễn Minh Khả, Phó chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.

hdkhdt

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam  nói chung và huyện Núi Thành nói riêng đang phát triển nhanh, ổn định, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh  những thành quả kinh tế đạt được, huyện Núi Thành nói riêng đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường nảy sinh, gây bức xúc dẫn đến khiếu kiện của nhân dân trong thời gian qua. Để có cơ sở khoa học đánh giá chất lượng môi trường nước trên địa bàn huyện, đề xuất các giải pháp để bảo vệ môi trường, UBND huyện Núi Thành giao cho Phòng TN&MT huyện thực  hiện đề tài trên.

Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao nỗ lực của cơ quan thực hiện đề tài là Phòng TN&MT huyện Núi Thành. Mặc dù kinh phí rất hạn hẹp (khoảng hơn 100 triệu đồng) được đầu tư từ hai nguồn kinh phí: kinh phí khoa học công nghệ và kinh phí sự nghiệp môi trường nhưng đề tài cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó các thành viên Hội đồng đã có những đóng góp để hoàn thiện Báo cáo và tham vấn các bước tiếp theo cần thực hiện trong thời gian đến giúp UBND huyện Núi Thành quản lý môi trường trên địa bàn được tốt hơn. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài với mức xếp loại là Khá.

Hoàng Yến

Tin liên quan