Tập huấn về xây dựng hệ thống thông tin lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Dự án “Tác động qua lại của việc sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn/miền Trung Việt Nam - LUCCI” tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức - BMBF - có sự tham gia của nhiều trường đại học và các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước

Dự án “Tác động qua lại của việc sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn/miền Trung Việt Nam - LUCCI” tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức - BMBF - có sự tham gia của nhiều trường đại học và các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 7/2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản thống nhất tiếp nhận và cho phép đặt Văn phòng dự án tại Chi cục Thủy lợi Quảng Nam.

tap_huan_nuoc

Ngày 09/3/2010, tại Văn phòng Dự án Lucci, các chuyên gia của dự án đã tổ chức khóa đào tạo về xây dựng hệ thống thông tin lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (gọi tắt là RBIS) nhằm mục đích đảm bảo sự trao đổi của dữ liệu địa lý và các dữ liệu khác giữa các đối tác dự án và các bên liên quan. Tham dự buổi tập huấn có các học viên đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, qua buổi tập huấn các học viên đã được chuyên gia trao đổi, cung cấp nhiều thông tin mới và bổ ích.

Lê Văn Hưởng

Tin liên quan