Thanh tra toàn diện một số công trình thủy điện

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với dự án thủy điện tại tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, ngày 15/5/2012 ông Nguyễn Văn Hà - Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ TN&MT, Trưởng đoàn, đã chủ trì buổi họp công bố Quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra của Đoàn

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với dự án thủy điện tại tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, ngày 15/5/2012 ông Nguyễn Văn Hà - Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ TN&MT, Trưởng đoàn, đã chủ trì buổi họp công bố Quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra của Đoàn. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam và lãnh đạo 6 đơn vị có dự án thủy điện được thanh tra cùng dự.

Tdien

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT đã đề nghị Trưởng đoàn Thanh tra xem xét tình hình thực tế của địa phương, điều kiện của các Sở ban ngành liên quan và các chủ đầu tư dự án thủy điện, để tiến hành cuộc thanh tra có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo thời gian và kế hoạch, nhằm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm, khắc phục sai sót, xử lý nghiêm minh, tăng cường công tác quản lý và thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh.

Đây là cuộc thanh tra toàn diện trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, thực hiện nghĩa vụ tài chính trong khai thác sử dụng tài nguyên môi trường hồ chứa, khai thác khoáng sản tận thu để làm vật liệu xây dựng tại các công trình thủy điện. Đối tượng thanh tra là các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và một số chủ đầu tư công trình thủy điện. Thời gian thanh tra 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra.

QL

Tin liên quan