Kiểm tra chất lượng nguồn nước các sông suối trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1457/UBND-KTN ngày 02/5/2012 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra và xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước các sông suối trên địa bàn tỉnh; Ngày 17/5/2012, Đoàn làm việc do Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì gồm có ông Nguyễn Viết Thuận - Chi cục phó Chi cục BVMT, các chuyên viên Chi cục BVMT, phòng Khoáng sản, phòng Nước - Khí tượng thủy văn, đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đại diện phòng Cảnh sát môi trường - công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My về công tác bảo vệ môi trường trên các sông suối, hồ trên địa bàn huyện

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1457/UBND-KTN ngày 02/5/2012 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra và xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước các sông suối trên địa bàn tỉnh;

Ngày 17/5/2012, Đoàn làm việc do Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì gồm có ông Nguyễn Viết Thuận - Chi cục phó Chi cục BVMT, các chuyên viên Chi cục BVMT, phòng Khoáng sản, phòng Nước - Khí tượng thủy văn, đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đại diện phòng Cảnh sát môi trường - công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My về công tác bảo vệ môi trường trên các sông suối, hồ trên địa bàn huyện.

Lay_mau_phan_tich

Sau khi làm việc tại Phòng, Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa, lấy mẫu phân tích để xác định nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước các sông suối. Qua khảo sát sơ bộ tại khu vực sông Oa, sông Trường và đoạn hạ lưu đập thủy điện Sông Tranh 2 Đoàn công tác nhận thấy đa số nguồn nước bị ô nhiễm.

Kết thúc buổi làm việc, ông Hoàng Thanh Thanh - Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Trà My đã kiến nghị với Đoàn làm việc cần tăng cường chế tài xử lý vi phạm; Bổ sung điểm quan trắc môi trường nước mặt trên sông Tranh tại địa bàn huyện Bắc Trà My, đưa vào chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam.

                                                                    Ánh Minh

Tin liên quan