Chuyên gia dự án Wap làm việc tại Quảng Nam

Theo đề nghị từ Ban thư ký Liên minh Đất ngập nước về việc hợp tác và hỗ trợ  Chuyên gia tư vấn thực hiện tham vấn và xây dựng giai đoạn 3 của Chương trình Liên minh Đất ngập nước

Theo đề nghị từ Ban thư ký Liên minh Đất ngập nước về việc hợp tác và hỗ trợ  Chuyên gia tư vấn thực hiện tham vấn và xây dựng giai đoạn 3 của Chương trình Liên minh Đất ngập nước. Ngày 08 - 09/8/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã làm việc với Chuyên gia xây dựng Dự án WAP về đánh giá những kết quả đã đạt được, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện cũng như đề xuất các ý tưởng cho việc xây dựng Dự án ở giai đoạn 3.

chuyen_gia

Mục tiêu của Dự án WAP là tăng cường năng lực địa phương trong quản lý bền vững Đất ngập nước. Trong thời gian qua, với sự tài trợ kinh phí của Tổ chức SIDA, Thụy Điển cùng  sự hỗ trợ kỹ thuật của Liên minh Đất ngập nước là WWF, CORIN, Wordfish, AIT. Quảng Nam đã thực hiện được những kết quả khả quan, năng lực quản lý của cán bộ được tăng lên rõ rệt, điều kiện, chất lượng môi trường và đời sống của người dân được cải thiện.

Trong pha tiếp theo, Quảng Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WAP để tiếp tục phục hồi rừng ngập mặn tại An Hòa, là bước đệm để tiến đến thành lập mạng lưới bảo tồn biển,  đánh giá tính dễ tổn thương và thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng Truyền thông về các vấn đề môi trường (rác thải, bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học, tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, quản lý tổng hợp lưu vực sông, ...) cho các đối tượng mục tiêu khác nhau, trong đó có tham gia thu thập và chia sẻ thông tin về các chủ đề cấp khu vực và toàn cầu. Các mô hình về sinh kế và tài chính bền vững. Đồng thời Nhóm thực hiện cũng đề nghị tiếp tục xây dựng năng lực cho đối tác địa phương như tham gia các khóa đào tạo dài hạn tại nước ngoài về  tiếng Anh. Hoặc các khóa đào tạo viết dự án, giám sát và đánh giá, phân tích và lồng ghép giới…

Ông Iain A Craig – Chuyên gia  xây dựng Dự án đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Nam trong việc thực hiện Dự án và hoàn toàn thống nhất những đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, sẽ đưa vào trong quá trình lập Đề cương Dự án cho pha tiếp theo.

Hoàng Yến

Tin liên quan