Công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh - Chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị gồm các đại biểu: Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Chương trình MT ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; tại địa phương gồm đại diện lãnh đạo UBND và thành viên BCH PCTT&TKCN của 18 huyện, thị xã, thành phố; ngoài ra, còn có các đại biểu của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung Tây nguyên, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Sư Đoàn Không quân 372, Lữ đoàn Công binh 270,...

Copy of 108522 19398126 1596244277053339 905933834 nTại Hội nghị, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo đánh giá công tác PCTT&TKCN năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017; Ngoài ra, còn có các bài tham luận của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, UBND huyện Đại Lộc, Núi Thành, Nam Trà My và thị xã Điện Bàn.
Sau khi nghe báo cáo tham luận và ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, đồng chí Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung sau:
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;
- Cử cán bộ trực tại Văn phòng BCH PCTT&TKCN trong mùa mưa lũ khi có yêu cầu;
- Triển khai các nội dung liên quan theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn;
- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3596/QĐ-UBDN ngày 17/10/2016;
- Lồng ghép, phối hợp với Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu;
- Đánh giá lại tính hiệu quả của các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH để đề xuất nhân rộng trong thời gian tới;
- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các dự án công trình, phi công trình nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Hướng

Tin liên quan